S’amplien els ERTOS i s’aproven ajudes per a autònoms

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei de mesures socials en defensa de l’ocupació pel qual prorroga els beneficis dels ERTOs i les prestacions per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada fins al pròxim 31 de gener de 2021.

S’ha arribat al III Acord Social en Defensa de l’Ocupació, que permet prorrogar els beneficis dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al pròxim 31 de gener de 2021.

La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora que no veurà disminuïts els seus ingressos, tal com passava fins ara, a el 50% de la base reguladora un cop transcorreguts els sis primers mesos.

Les empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020, tant per autoritats nacionals com estrangeres, podran acollir-se als beneficis dels ERTO.

En el cas les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les mesures sanitàries podran sol·licitar un “ERTO per impediment” la durada quedarà restringida a el de les mesures d’impediment. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà de el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i de l’90% si tenen 50 treballadors o més.

Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles, podran sol·licitar a l’autoritat laboral un “ERTO per limitacions”.

Autònoms

A més, el Reial decret llei inclou l’extensió i ampliació de la cobertura de les ajudes per a autònoms fins al 31 de gener de 2021. Entre les mesures aprovades hi ha la creació d’una nova prestació extraordinària per suspensió de l’activitat i la pròrroga fins al 31 gener 2021 de la prestació per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada.

Per cobrir a aquells que no compleixen els requisits per accedir a la prestació compatible amb l’activitat (per exemple, per tenir una tarifa plana o no haver cotitzat durant els últims dotze mesos) es crea una nova ajuda per baixos ingressos. També s’ha completat el paquet de modificacions de l’Ingrés Mínim Vital per facilitar la tramitació d’aquesta prestació.

Es poden posar en contacte amb enosotros per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.