S’amplien els drets dels consumidors a l’adquirir productes i béns

Aquestes modificacions en matèria de consumidors i usuaris pel que fa als contractes de compravenda de béns entraran en vigor l’1 de gener de 2022.

La Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris canvia pel que fa als contractes de compravenda de béns, i les novetats són les següents:

  • La conformitat amb el contracte es determina ara mitjançant el compliment d’uns requisits objectius i subjectius, inclosa la instal·lació.
    La persona consumidora pot exigir la posada en conformitat dels béns mitjançant la seva reparació o substitució, i si aquests remeis no són efectius, procedirà la reducció del preu o la resolució del contracte.
  • El període de garantia legal s’incrementa de 2 a 3 anys des del moment de lliurament dels béns.
  • La presumpció de manca de conformitat (a falta de prova en contrari) s’incrementa de 6 mesos a 2 anys.
  • En cas de reparació de el bé a causa de la manca de conformitat, l’empresari respon d’elles durant l’any posterior al lliurament de el bé. Quan en aquest període es reprodueixin els defectes de el mateix origen que els inicialment manifestats, es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat.
  • El termini de prescripció per exercir l’acció relativa a aquestes faltes de conformitat s’incrementa de 3 a 5 anys des de la manifestació de la manca de conformitat.
  • El període en el qual el fabricant haurà de continuar amb el servei tècnic i disponibilitat de peces de recanvi després del cessament de fabricació de el bé s’incrementa de 5 a 10 anys.

El Reial decret llei 7/2021, que modifica la normativa actual en matèria de consum, entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2022, si bé les modificacions previstes pel que fa als contractes de subministrament dels continguts o serveis digitals, formalitzats amb consumidors i usuaris, s’aplicaran únicament als contractes celebrats a partir d’aquesta data.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.