S’amplia el dret d’adaptació i reducció de la jornada laboral

Fins el 31 de gener de 2021, els treballadors que acreditin deures de cura respecte de l’cònjuge, parella de fet, o familiars per consanguinitat fins al segon grau, tenen dret a adaptar (canvi de torn, horari flexible …) o reduir la seva jornada ( de fins al 100%).

Per poder sol·licitar les mesures han de concórrer circumstàncies excepcionals (per exemple, tancament de centres escolars o educatius, necessitat de cura directa d’una persona dependent a càrrec de l’treballador a causa de l’Covid-19 …).

En concret, els treballadors que acreditin deures de cura respecte de l’cònjuge, parella de fet, o familiars per consanguinitat fins al segon grau, tenen els drets següents:

Tenen dret a adaptar la seva jornada, corresponent a ells la concreció de la mesura (segons la llei, el treballador i l’empresa han de fer el possible per arribar a un acord). Per exemple, poden demanar un canvi de torn, una alteració d’horari, una jornada flexible o continuada …

Si no s’arriba a un acord, el treballador pot acudir a la via judicial, a través del procés de reclamació de drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que és un procediment urgent i preferent. El treballador disposarà d’un termini de vint dies, a partir que l’empresari li comuniqui la seva negativa o la seva disconformitat amb la proposta realitzada pel treballador, per presentar una demanda al Jutjat Social.

També tenen dret a situar-se en una reducció de jornada, que pot arribar fins al 100% (de manera que deixin de treballar) comunicant la seva decisió a l’empresa amb 24 hores d’antelació.

Actualment s’està debatent l’ampliació de la incapacitat temporal per a aquells pares que hagin de cuidar els seus familiars per trobar-se en quarantena, encara que no estiguin contagiats.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.