Recordatori d’obligacions fiscals al juliol

Li recordem que al proper mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

En concret, el proper dia 22 juliol s’ha de presentar i si és el cas procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2019 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el proper dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2018. No obstant això, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és l’1 de juliol al 20 de juliol de 2019, ambdós inclosos, si bé pot realitzar-se en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’ estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en què es domicilia el pagament.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

També li recordem els recordem que tenen fins al 31 de juliol per presentar el Model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” del segon trimestre del 2019. Estan obligades a la seva presentació les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït

Per aquest motiu, els preguem que, en el menor termini possible, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els demanem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *