Quines despeses de la hipoteca es poden recuperar?

El Tribunal Suprem ha fallat reiteradament que es poden recuperar les despeses de formalització de la hipoteca: imports derivats del pagament de notaria, gestoria, i taxació que es van pagar quan va signar la hipoteca.

Es tracta de les factures que habitualment s’adjunten a la hipoteca, com ara:

  • Factura de la NOTARIA corresponent a l’Escriptura de préstec hipotecari.
  • Despeses de TAXACIÓ de l’habitatge que exigia el banc per concedir el préstec.
  • Factura del REGISTRE DE PROPIETAT per la inscripció de la Hipoteca.
  • Despeses de GESTORIA, sempre que la seva intervenció s’hagi imposat pel banc.
  • Despeses de COMISSIÓ D’OBERTURA.

Totes aquestes despeses poden reclamar-se per dues vies: o bé a través de la pròpia entitat, o bé davant els jutjats. En el primer cas, s’ha d’interposar una reclamació formal davant el servei d’atenció al client del banc en qüestió. Si aquest no respon o denega la sol·licitud de devolució, es pot elevar la queixa al Banc d’Espanya, tot i que les seves resolucions no tenen caràcter vinculant.

L’altra opció és acudir directament als tribunals. Per fer-ho caldrà interposar una denúncia davant el jutjat de clàusules abusives de la província en què es resideixi.

Per tant, tingui present que tots aquells consumidors que tingui o hagi tingut un préstec hipotecari pot reclamar les despeses. Tant si la seva hipoteca està activa, com si ha venut el seu habitatge o si ha realitzat novacions sobre el préstec inicial, pot reclamar les despeses.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *