Qui ha de pagar les despeses de constitució de la hipoteca?

La coneguda com a “Llei Hipotecària” entrarà en vigor el proper 16 de juny de 2019. Si va a signar una hipoteca pròximament, pot sol·licitar que el banc assumeixi diverses despeses.

La Llei estableix les despeses que corresponen al banc i els que corresponen al client, que es comprovaran pel notari que autoritzi l’escriptura.

En concret, les despeses es distribuiran de la següent manera:

  • Notari. El banc haurà de pagar l’aranzel notarial de l’escriptura de préstec hipotecari (les còpies, qui les sol·liciti).
  • Registre i gestoria. El banc també assumirà les despeses d’inscripció de la hipoteca al Registre, així com els de gestoria.
  • Impost. Respecte a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), aquesta llei es remet a la normativa fiscal, que en l’actualitat estableix que ha de pagar al banc.
  • Taxació. L’únic cost que anirà a càrrec del client és la despesa de taxació de l’immoble. Així mateix, es permet que el banc cobri una comissió d’obertura, però aquesta ha d’englobar totes les despeses d’estudi, tramitació o concessió del préstec.

Pel que fa a les hipoteques anteriors, el Tribunal Suprem va dictaminar (sentència de 2019.01.23) que, amb relació a les despeses de notari, el cost de la matriu de l’escriptura s’havia de pagar a parts iguals (les còpies, qui les sol·licita) , que el banc havia de pagar les despeses d’inscripció en el Registre, i que les despeses de gestoria es repartien al 50%. Per tant:

  • Si en el passat va signar una hipoteca i va assumir la totalitat d’aquestes despeses, reclami extrajudicialment la devolució seguint els criteris exposats
  • Després de l’esmentada sentència, és possible que els bancs acceptin aquesta devolució.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *