Prestació per a majors de 52 anys que hagin esgotat el subsidi

Si vostè té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conegui quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi per desocupació de més de 52 anys.

  • Estar en atur.
  • No tenir la condició de persona treballadora fixa discontínua.
  • Tenir 52 anys o més en la data en què es compleixin els requisits per accedir a el subsidi
  • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
  • Tenir 15 anys cotitzats i dos d’ells dins dels últims quinze anys.
  • Haver cotitzat a la desocupació a l’almenys durant sis anys a la seva vida laboral.

Durada

La durada serà fins que vostè arribi a l’edat ordinària que se li exigeixi per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Quantitat

La quantia mensual de l’subsidi per desocupació és igual a l’80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Pot ampliar aquesta informació a l’apartat prestaciones por desempleo de la web del SEPE.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.