Pluriocupació durant les vacances: guia bàsica

És comú que durant el període estival hagi treballadors que aprofitin les vacances per buscar una altra feina. Això suposa alguns dubtes en els departaments de recursos humans que resoldrem a continuació.

En primer lloc, cal tenir en compte que durant les vacances no es produeix un trencament del contracte laboral, sinó simplement una pausa en la prestació de serveis per part del treballador. Llavors, pot un empleat treballar en una altra empresa durant les seves vacances?

Legalment, la resposta és sí, llevat que el contracte estipuli una clàusula d’exclusivitat. L’apartat 1 de l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors estableix la impossibilitat de prestar serveis per al mateix empresari durant el període de vacances, però no diu res si la prestació de serveis es realitzés per a un altre empresari.

Normativa

Aquest tema ja ha quedat resolt en la Sentència del Tribunal Constitucional (TC) de 27 d’octubre de 2003, permetent al treballador durant el període de vacances prestar serveis per a una altra empresa. El TC va interpretar que l’empleat no està obligat a descansar en vacances, sinó que pot gaudir-com vulgui, fins i tot treballant, a condició que no es produeixi competència deslleial, hi hagi un pacte de plena dedicació o pugui perjudicar els interessos d’una d’elles. El TC va manifestar al respecte, que el treballador té el dret de disposar del seu temps lliurement per expressar la seva pròpia personalitat com consideri adient. El treballador pot treballar en una altra empresa, però el que no pot fer mai, és quedar-se a la mateixa empresa principal, continuant exercint les seves funcions durant el període vacances (evidentment retribuïdes), perquè, com ja hem dit anteriorment, són un dret irrenunciable.

No es permet que el treball es realitzi per a la mateixa empresa i se li retribueixi per això ja que l’empresari no pot substituir les vacances dels seus treballadors per compensacions econòmiques com s’extreu de l’article 38.1 ET, i de l’article 13 del Conveni 132 OIT.

Entre empresari i treballador hi ha una sèrie de deures i drets que són recíprocs i un d’aquests deures que té el treballador és el de la competència deslleial que pot arribar a originar l’acomiadament disciplinari. Per tant, la pluriocupació és legal i està permès. Una empresa pot contractar al treballador que millor convingui per al lloc de treball independentment de si aquest ja es trobés contractat per una altra empresa, estigués de vacances o la situació que sigui sempre que aquesta contractació no constituís un supòsit de competència deslleial, que podria originar el acomiadament d’aquest treballador a l’empresa habitual.

Cotització

Això té la seva conseqüència més directa en la cotització, és a dir, si un treballador es troba en situació de pluriocupació, les empreses implicades han de comunicar per així realitzar la reducció proporcional de les bases de cotització en les diferents empreses, per al seu ajust amb els topalls màxims de cotització establerts legalment.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *