Trabajo autónomo

Noves bonificacions i ajudes pels autònoms

Entra en vigor la Llei 31/2015 per la qual s’actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social. El text consolida la Tarifa Plana per a autònoms de 50 €, i permet la contractació per compte d’altri en millors condicions.

La nova Llei amplia alguns incentius ja existents i posa en marxa noves mesures per impulsar l’autoocupació, ja sigui individual o col·lectiu, i per donar suport al treball autònom i l’Economia Social. El Govern calcula que a Espanya hi ha més de 3 milions de treballadors per compte propi (18.5% del total de treballadors), i que en els últims tres anys aquests han contractat un total de 95.000 persones, fet que converteix aquest col·lectiu en clau per l’economia espanyola. També han proliferat a Espanya les cooperatives i societats laborals, així com les Empreses d’Inserció i els Centres Especials d’Ocupació, que donen feina a gairebé mig milió de persones. Per aquests motius la actucalización de la normativa es feia especialment urgent.

Tarifa Plana pels Autònoms

La nova Llei fixa la quantia de la quota per contingències comunes en 50 euros exactes durant sis mesos; amplia l’incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte aliè, i estén els supòsits de la Tarifa Plana Especialment Protegida a les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.

A més, tant en el cas de les persones amb discapacitat, com en el de les víctimes de terrorisme o violència de gènere, la reducció de la cotització s’amplia fins a 12 mesos.

Amb posterioritat al període inicial de sis mesos els treballadors per compte propi que s’hagin acollit d’aquesta mesura podran acollir-se a les següents bonificacions:

  • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els sis mesos següents
  • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els tres mesos següents a l’anterior període
  • Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els mesos següents a l’anterior període

Contractació por compte d’altri

La nova Llei introdueix la possibilitat que els autònoms econòmicament dependents, aquells que perceben almenys el 75% dels seus ingressos d’un únic client o empresa, puguin contractar un treballador en determinades circumstàncies relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

Això permetrà, entre altres coses, evitar situacions no desitjables que ara la llei de l’Estatut del Treball Autònom permet com el fet que s’arribi a considerar una causa justificada d’extinció contractual la maternitat o paternitat quan causi un perjudici important al client.

Així mateix, s’amplien els incentius previstos per als familiars col·laboradors que podran beneficiar d’una bonificació en les quotes de la Seguretat Social en REPTA durant 24 mesos: del 50% els primers 18 mesos i del 25% durant els sis mesos addicionals.

Segona oportunitat

El nou projecte de Llei estén, amb independència de l’edat del sol·licitant, la possibilitat de capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació per facilitar la inversió i les despeses inicials per emprendre una activitat per compte propi. D’aquesta manera, la prestació per desocupació es podrà utilitzar capitalitzant el 100% en un únic pagament, capitalitzar només una part i utilitzar la resta per a l’abonament de quotes a la Seguretat Social, o bé destinant el total de la prestació a l’abonament de les quotes socials.

A més, els majors de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb l’alta en el RETA, possibilitat fins ara reservada únicament als menors de 30 anys. Per afavorir la seguretat de l’emprenedor i facilitar-li una segona oportunitat, s’amplia el termini, des dels 24 fins als 60 mesos per a la represa de la prestació per desocupació un cop iniciada una activitat per compte propi a tots els treballadors amb dret a prestació.

Foment de l’Economia Social

Amb l’objectiu de facilitar la incorporació de nous socis a les entitats que formen part de l’Economia Social, el nou projecte de Llei amplia les bonificacions a tots els trams d’edat. Per als majors de 30 anys (35 amb discapacitat igual o superior al 33%) es crea una bonificació de 800 euros a l’any durant un màxim de tres.

En el cas de menors de 30 anys, la quantia de la bonificació s’amplia a 1.650 € durant el primer any. Per la seva banda, les empreses d’inserció que contractin persones en situació d’exclusió social mantenen una bonificació de 850 euros a l’any durant un màxim de tres. (1.650 si són menors de 30 anys o de 35 amb discapacitat reconeguda del 33%).

La nova llei pretén, igualment, donar suport als treballadors amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral, de manera que recull una nova bonificació en les quotes empresarials per als treballadors d’empreses ordinàries que procedeixin d’empreses d’inserció. D’aquesta manera, les empreses ordinàries veuran ampliada la bonificació prevista actualment a 1.650 euros el primer any, davant els 600 previstos a l’actualitat (o 500 en cas de contractes temporals).

A més, en el nou text es reconeix als centres especials d’ocupació ia les empreses d’inserció com a entitats prestadores de serveis d’interès econòmic general. Això els permetrà ampliar fins als 500.000 € la quantia que poden rebre en concepte de subvencions en un període de tres anys.

Contacti amb nosaltres

Si té qualsevol dubte, necessita suport per donar-se d’alta d’autònoms o vol iniciar un projecte d’economia social, estem a la seva disposició. Contacti amb nosaltres i li oferirem el millor assessorament.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *