Noves ajudes per a emprendre en el sector TIC

L’empresa pública ENISA acaba de llançar una nova línia d’ajudes públiques per donar suport financerament a la posada en marxa i desenvolupament de projectes empresarials dels sectors TIC i dels Continguts Digitals. Es tracta de l’Agenda Digital, i compta amb diversos beneficis molt atractius.

Beneficiaris

Emprenedors i pimes que impulsin el desenvolupament i llançament de nous productes i serveis dels sectors TIC, dels Continguts digitals (audiovisual, música, videojocs, publicacions digitals, aplicacions mòbil), infomediari (reutilitzador d’informació del sector públic o privat) i de les indústries del futur (computació en el núvol, Intenet de les coses, TIC verds, tractament massiu de dades).

Condiciones

 • Ser PIME conforme a la definició de la Unió Europea i tenir personalitat jurídica pròpia independent de la dels seus socis o partíceps.
 • Domicili social en el territori nacional.
 • Model de negoci innovador / nou o amb clars avantatges competitius.
 • Estar emmarcada en el sector TIC (serveis, aplicacions i continguts en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació).
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Nivell de fons propis, com a mínim, igual a la quantia del préstec sol·licitat a ENISA.
 • Estructura financera equilibrada.
 • Professionalitat en la gestió.
 • Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 • Comptes dipositats en Registre Mercantil o Registre Públic que procedeixi, de l’últim exercici tancat.

Característiques

 • Préstec participatiu.
 • Import mínim: 25.000 €
 • Import màxim: 1.500.000 €
 • Per a la determinació de l’import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l’estructura financera de l’empresa.
 • El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams:
  • Primer tram: Euribor + 3,75%
  • Segon tram: un interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert d’acord amb la valoració de l’operació fins a un 8%.
 • Comissió d’obertura: 0,5%
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència del principal: màxim 7 anys.
 • Comissió amortització anticipada: equivalent a l’import que la quantitat amortitzada anticipadament hagués meritat en concepte de segon tram d’interessos si s’hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat: equivalent a l’import que el saldo per principal viu del préstec, en el moment de venciment anticipat, si s’hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Amortització trimestral d’interessos i principal.

Tramitació

A través del Portal del Client d’ENISA

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *