Nous ajuts per a joves emprenedors

El Govern vol fomentar que els joves menors de 30 anys inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil iniciïn projectes professionals, amb la convocatòria de nous ajuts a l’emprenedoria.

L’informem que al BOE del dia 4 de setembre, i amb efectes des del 5 de setembre, s’ha publicat l’Ordre ICT / 816/2020, de 10 d’agost, que estableix les bases reguladores de les ajudes dirigides a el foment de l’emprenedoria de joves, de més de 16 anys i menors de 30 anys que no tinguin cap ocupació laboral ni estiguin estudiant o realitzant algun cicle formatiu reglat, inscrits en el Fitxer de sistema nacional de Garantia Juvenil.

En concret, la finalitat que es pretén amb aquestes subvencions d’ajuts és que les persones joves, d’un i altre sexe, no ocupades, ni integrades en els sistemes d’educació o formació, de més de setze anys i menors de trenta anys, puguin iniciar un projecte emprenedor i generar autoocupació.

La Fundació EOI aportarà un ajut sota la modalitat de subvenció fins a un màxim de 3.000,00 € per beneficiari o beneficiària per a la cobertura de l’activitat econòmica realitzada en els 6 mesos següents des de l’inici formal de l’activitat d’emprenedoria. Aquesta quantitat no podrà superar el 75% de l’import de les despeses subvencionables.

El pagament de la subvenció es realitza prèvia justificació, a la finalització de el període subvencionable, pel beneficiari o la beneficiària de la realització de l’activitat objecte de l’ajut.

Es consideren conceptes susceptibles d’ajuda i, per tant, despeses subvencionables, sempre que siguin necessaris per al desenvolupament de el projecte empresarial, les despeses derivades de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial realitzats durant els sis mesos primers d’activitat, que estiguin vinculats a la mateixa i que podran ser els descrits o anàlegs:

 • Despeses corresponents al pagament de cànons d’entrada per franquícia.
 • Col·laboracions externes / assessories.
 • Programes formatius.
 • Programes d’acceleració empresarial.
 • Missions comercials, participació en fires.
 • Disseny de la imatge corporativa.
 • Disseny i elaboració de pàgines web o portals corporatius virtuals.
 • Posicionament web.
 • Disseny i elaboració de catàlegs de productes i / o serveis.
 • Desenvolupament de prototips de R + D (pot incloure material i fungibles necessaris per a la construcció i posada a punt de prototips).
 • Inversions en patents i models d’utilitat. Taxa de sol·licitud de registre de marca o nom comercial a nivell nacional a l’OEPM. (Només primera marca i una classe). Haurà d’aportar imprès oficial de sol·licitud de registre de marca o nom comercial.
 • Despeses de constitució de la societat.
 • Certificació de sistemes de gestió i productes: qualitat, mediambiental, R + D + I, seguretat.
 • Adaptació i implantació de la normativa de protecció de dades personals (LOPD) i adaptació del lloc web a la llei de serveis de la societat la informació i comerç electrònic (LSSICE).

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.