Mateixa indemnització per a l’extinció d’un contracte temporal i d’un indefinit

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal la legislació espanyola en el tractament de la indemnització per l’extinció del contracte dels treballadors temporals. La normativa espanyola seria discriminatòria, ja que atorga diferents drets segons el contracte sigui d’interinitat, temporal o indefinit.

La sentència pot tenir un enorme impacte sobre els models de contractació laboral dels països de la Unió, i per descomptat sobre Espanya, en què la contractació temporal té gran pes, en obligar a aplicar la mateixa indemnització per extinció d’un contracte temporal i un indefinit.

La redacció actual de l’Estatut dels Treballadors, estableix tres nivells d’indemnització per finalització de contracte:

  • Contractes fixos o indefinits: 20 dies per any treballat
  • Contractes temporals: 12 dies per any treballat
  • Contractes d’interinitat: sense indemnització.

La sentència considera que la regulació sobre indemnització per acomiadament no pot tractar de forma discriminatòria als treballadors temporals i fixos, i que, a més, la legislació nacional no pot establir una indemnització per extinció d’un treballador interí diferent a la d’un treballador fix acomiadat (per causa objectiva, en el cas concret). Per la qual cosa indica que ha de reconèixer una indemnització de 20 dies a l’interí el contracte s’ha extingit, que fins ara no tenia dret a cap indemnització (la legislació espanyola no reconeix el dret a indemnització en acabar un contracte d’interinitat o substitució).

Però la sentència va més enllà, a l’argumentar que tal discriminació s’aplica a qualsevol contracte temporal, el que en el nostre cas significa que també els contractes la indemnització per extinció ascendeix a 12 dies per any de servei (per obra o servei i per circumstàncies de la producció) es veuen afectats. Defensa, doncs, que les indemnitzacions per acomiadament han de ser iguals per a tothom, llevat que hi hagi “raons objectives”, entre les que no es troba el fet de ser indefinit o no.

Cal assenyalar també que diverses sentències del mateix Tribunal de la Unió Europea recents posen en qüestió la legislació espanyola i la utilització en frau de llei dels contractes temporals.

Les anirem informant de les repercussions d’aquesta sentència i de si el legislador es veurà obligat a canviar la normativa laboral. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *