Límits de les empreses per poder controlar l’ús d’internet dels treballadors

La procrastinació o l’ús per a fins personals d’internet a la feina és un camp de batalla legal on empreses i treballadors lluiten pels seus interessos. Les empreses poden controlar als seus empleats, però sempre dins d’uns límits que no sempre es compleixen.

Dret a la intimitat de les comunicacions

A Espanya, l’article 18 de la Constitució garanteix el dret a la intimitat personal i familiar, així com el secret de les comunicacions. D’aquesta manera, qualsevol vulneració de la intimitat en el lloc de treball és motiu suficient perquè una persona pugui reivindicar que no s’han respectat els seus drets.

A nivell internacional, una sentència del 5 de setembre de 2017 dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans prohibeix controlar les comunicacions o l’ús privat d’Internet a la feina. En concret, assenyala el tribunal que constitueix una vulneració del dret a la intimitat i al secret de les comunicacions vigilar els missatges enviats per un treballador a través de mitjans propis de l’empresa i accedir al contingut dels mateixos, si no havia estat prèviament informat d’aquesta possibilitat, fins i tot si existien normes en l’empresa que prohibien la seva utilització amb fins personals.

Els límits que han de respectar les empreses

En la mateixa sentència ja s’assenyala que per poder tenir un control de les comunicacions personals dels seus empleats les empreses han d’informar prèviament que hi haurà aquest control. Així que, legalment, el treballador ha de ser notificat de:

  • La possibilitat que la seva activitat pot ser monitoritzada.
  • El grau d’intromissió de l’empresari (durant quant de temps es perllonga, a quina arxius s’accedeix i quantes persones accedeixen al resultat del monitoratge).
  • L’existència d’una raó legítima empresarial que justifiqui el monitoratge (en ser, per defecte, una mesura intrusiva i invasiva).
  • L’ús que dóna l’empresa al resultat de l’activitat de monitorització i si el mateix s’utilitza per assolir l’objectiu que justificava la mateixa.
  • L’existència de mecanismes de salvaguarda per a l’empleat, garantint que l’empresari no accedeixi al contingut de les comunicacions sense la prèvia notificació al treballador.

Queda clar que les empreses poden vigilar els correus interns i les xarxes socials dels seus treballadors, utilitzades des dels dispositius facilitades, però tenint en compte especialment que aquests han de ser conscients, mitjançant un avís o comunicació prèvia que els seus equips poden ser monitoritzats. Al seu torn, el control ha de ser proporcional, necessari i el menys invasiu possible, avaluant l’equilibri entre el dret de l’interès empresarial i la privacitat del treballador.

Bona pràctica: conveni d’oficines i despatxos de Barcelona

Recentment s’ha signat el nou conveni sectorial d’oficines i despatxos de Barcelona, en el qual s’especifica que les empreses “podran utilitzar programari de control automatitzat per controlar llocs visitats pels seus treballadors usuaris d’internet, espais de xerrada o grups de notícies, revisar historials descarregats de la xarxa d’internet per a usuaris de l’empresa, revisar historials de missatges, de correu electrònic enviats i rebuts pels treballadors usuaris “.

En el conveni s’estableix que l’ús personal d’internet en hores de treball pot constituir una “falta greu”, i que fins i tot aquesta falta pot ser agreujada si es manen correus amb contingut sexista, racista, etc. i que pugui comportar un perjudici per la imatge de l’empresa.

La signatura d’aquest conveni és considerat una bona pràctica per part de la consultora Deloitte, perquè els treballadors d’aquest sector (que òbviament treballen amb ordinadors i connexió a internet durant tota la seva jornada laboral) sàpiguen per endavant l’ús que poden fer dels mitjans de la seva empresa i els límits d’aquesta a l’hora de controlar les seves accions.

Esperem que li hagi estat d’utilitat aquest post, i si vol ampliar informació o resoldre algun dubte, té el departament jurídic de Gemap a la seva disposició.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *