Les persones afectades per ERTO hauran de vigilar la futura declaració de la Renda

És recomanable que els afectats per un ERTO demanin al SEPE que retingui l’IRPF o a l’empresa que faci ajustos en la retenció de l’IRPF.

Les persones treballadores acollides a un ERTO COVID-19 tindran aquest 2020 dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l’obligació de l’contribuent de declarar l’IRPF baixa des dels 22.000 euros als 14.000 , el que unit a l’escassa o inexistent retenció aplicada a la prestació per desocupació, trasllada la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.

La prestació per desocupació està considerada com una renda subjecta a tributació i se li aplica la retenció corresponent de l’IRPF, segons les característiques circumstàncies personals i familiars de cada persona. No obstant això, per la pròpia dinàmica de l’abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions laborals per procediment de regulació d’ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte d’IRPF, atès que els imports previstos de prestació no arriben al mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l’aplicació de retenció.

És important recalcar que el percentatge aplicat, es determina en funció de les prestacions que està previst que l’aturat vagi a percebre durant l’exercici fiscal, fins que no es renunciï per escrit o se sol·liciti l’aplicació d’un nou tipus superior.

És recomanable que els afectats per un ERTO demanin a l’SEPE, que retingui l’IRPF o a l’empresa que faci ajustos en la retenció.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.