Les noves quotes dels autònoms a partir de 2023

El Govern proposa un nou sistema que no s’aplicarà fins 2023, i que s’obrirà un període transitori de nou anys. El propi sistema comptarà amb revisions periòdiques cada tres anys, en què l’Executiu, juntament amb la resta d’agents negociadors, pot acordar, si escau, escurçar els terminis per a la implantació definitiva.

El nou model s’articularà al voltant de tretze trams de cotització, als quals es vincularà una quota d’entre 90 i 1.120 euros, en funció de el nivell d’ingressos de l’autònom.

La proposta de Govern s’estructura d’aquesta manera:

Després de l’anunci dels tretze trams, aquesta mateixa organització s’ha oposat frontalment, assenyalant expressament el seu president que la proposta “seria treballar per a la Seguretat Social”, perquè l’autònom pagaria “més a l’Estat que el que li queda per a casa”. En defensa d’aquest argument planteja aquest exemple: “els autònoms amb 49.000 euros de rendiment net pagaran 27.000 euros entre cotització i IRPF, i només quedarà per a ells 22.000 euros. I qui tingui rendiment net de 32.000 euros pagarà a l’Estat un 40%, quedant per a l’autònom 19.000 euros “. La resta d’organitzacions no és tan crític amb el nou model.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.