Les despeses de gestoria de les hipoteques es poden reclamar al banc

El Tribunal Suprem canvia de criteri i obliga l’entitat financera a assumir el 100% de la despesa de la gestoria, lliurant per tant a consumidor d’abonar la meitat d’aquest cost.

En les hipoteques anteriors a l’entrada en vigor de la Llei de Crèdit Immobiliari (el 16 de juny de al 2019) era habitual que el consumidor pagués totes les despeses, ja que el banc incorporava una clàusula que l’obligava a fer-ho. No obstant això, els tribunals van dictaminar que aquestes clàusules són nul·les, i que el consumidor podia recuperar el 100% de les despeses registrals i el 50% de les despeses de notari i gestoria (l’AJD anava a càrrec de client).

Per tant, respecte a les despeses de gestoria (per tramitar l’escriptura d’hipoteca), tingui en compte:

  • El Tribunal Suprem va considerar que havien de repartir-se a l’50% entre el banc i el client, ja que tots dos es beneficiaven de el servei.
  • No obstant això, el mateix tribunal ha establert finalment que és el banc el que ha de pagar el 100% de les despeses de gestoria. Un cop anul·lada la clàusula de despeses, no hi ha cap llei que obligui a el consumidor a pagar aquestes despeses, sent el banc el que ha de abonar íntegrament.

Per tant, si vostè es plantegen reclamar la devolució de les despeses hipotecaris, inclogui també en la seva reclamació (a més de l’100% de les despeses de registre i de el 50% dels de notari) el 100% de les despeses de gestoria.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.