Oficinas de la Agencia Tributaria

La Reforma de l’Administració facilitará tots els tràmits

El Govern ha reformulat els Projectes de Llei del procediment administratiu comú i del Règim Jurídic del Sector Públic, per tal de convertir totes les relacions entre ciutadans, empreses i administracions públiques en totalment electròniques. Si s’aprova la normativa, la comunicació de dades i tràmits serà telemàtica i s’escurçaran els terminis.

L’objectiu del Govern és aconseguir una Administració totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple. Per a això ja ha reenviat a les Corts aquestes reformes dels Projectes de Llei que suposaran canvis per:

1) Les empreses

  • Les empreses es relacionaran obligatòriament de forma electrònica amb totes les administracions, com vénen fent ja amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, i podran atorgar poders electrònicament perquè els seus representants realitzin tràmits administratius.
  • Es redueixen les càrregues administratives en no exigir com a regla general documents que hagin estat presentats amb anterioritat, o elaborats per la mateixa Administració (per exemple: llicències o autoritzacions ja expedides).
  • En l’àmbit estatal, es fixa amb caràcter general una data comuna (gener i juny) d’entrada en vigor de les normes que imposin obligacions a professionals i empreses per al desenvolupament de la seva activitat econòmica o professional, el que permetrà a les empreses poder planificar seva activitat amb més certesa i adaptar-se millor als canvis normatius.

2) Els ciutadans

  • S’habilita la presentació d’escrits en qualsevol moment en el registre electrònic de qualsevol Administració, amb independència de a qui es dirigeixin.
  • Es simplifiquen els mitjans d’identificació i de signatura electrònica que es poden utilitzar per als tràmits administratius. Per a això es potencia, per exemple, l’ús de claus electròniques concertades que es faciliten al ciutadà en el moment per realitzar el seu tràmit, s’estableix l’assistència personal per part de l’Administració en l’ús de mitjans electrònics a aquells ciutadans que ho necessitin i es preveu que les administracions puguin avisar al ciutadà, si així ho ha autoritzat, mitjançant missatge al telèfon mòbil que té una notificació que podrà consultar de manera electrònica.
  • No cal que els ciutadans presentin fotocòpies de documents, sinó que, registrats aquests electrònicament, l’Administració ha d’elaborar les còpies que necessiti.
  • Es generalitza per a tots els procediments administratius la possibilitat de reduir l’import de les sancions per pagament o per reconeixement de la responsabilitat.

El Govern espera que els guanys d’agilitat seran tant per a la gestió de procediments administratius, en preveure que totes les comunicacions entre administracions seran íntegrament electròniques en tots els seus procediments, el que permetrà reduir temps de tramitació, com en els processos d’elaboració de normes, a preveure, en l’àmbit estatal, un procediment abreujat, el que facilitarà donar respostes reguladores més ràpides a determinats problemes.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *