Incentius i bonificacions a la contractació en 2019

Ara que la taxa d’atur és inferior al 15% han quedat derogades les bonificacions especials a la contractació. Quins queden vigents? Us les expliquem:

1. Joves menors de 30 anys

El contracte per a la formació i l’aprenentatge es converteix en l’única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves aturats inscrits a l’Oficina d’ocupació. Les empreses que formalitzin contractes sota aquesta modalitat es beneficiaran d’una bonificació del 100% de les assegurances socials (si és una empresa amb més de 250 treballadors la bonificació serà del 75%). Rebran una bonificació addicional d’entre 60 i 80 euros en concepte de tutorització del treballador. Durant 3 anys com a màxim.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge està destinat a joves menors de 25 anys. Aquest contracte es formalitza a jornada completa, el 75% del total de la jornada serà per a treballar i el 25% per formar-se (durant el segon i tercer any de pròrroga del total de la jornada el 85% serà per a treballar i el 15% de formació). La formació associada a aquests contractes és oficial i està 100% bonificada. Proporcionar formació al treballador sobre la seva professió és una obligació.

Aquest tipus de contracte no exigeix ​​manteniment del nivell de plantilla o del treballador. El salari que perceben aquests treballadors serà l’establert en el conveni col·lectiu d’aplicació o el 75% del SMI si no.

2. Conversió de contractes a indefinits

Empreses de menys de 50 treballadors; conversió de contractes en pràctiques, de relleu i substitució per jubilació en indefinits, bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 € o, si és dona de 700 €. Durant tres anys.
Conversió de contractes per a la formació i l’aprenentatge en indefinits, bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 1.500 € o, si és dona 1.800 €. Durant tres anys.

3. Persones amb discapacitat

Existeixen nombroses bonificacions actives per contractar persones amb discapacitat reconeguda. Aquestes bonificacions, en funció del seu perfil i tipus de contracte, són:

  • Contracte indefinit o conversió a indefinit per a menors de 45 anys: bonificació anual de 4.500 € o, si és dona, 5.350 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 5.100 € € o, si és dona, 5.950 €. Durant la vigència del contracte.
  • Contracte indefinit o conversió a indefinit per a majors de 45 anys: bonificació anual de 700 € € o, si té una discapacitat severa, 6,300 €. Durant tota la vigència.
  • Contracte temporal de foment de l’ocupació per a menors de 45 anys: bonificació anual de 3.500 o, si és dona, 4.100 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 4.100 € € o, si és dona, 700 €. Durant tota la vigència del contracte.
  • Contracte temporal de foment de l’ocupació per a majors de 45 anys: bonificació anual de 100 € o, si és dona, 4.700 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 4.700 € o, si és dona amb discapacitat severa 5.300. Durant tota la vigència del contracte.

A més, hi bonificacions del 100% de la quota empresarial per tots els conceptes per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de tots els contractes temporals per un Centre especial d’ocupació, i per a contractes d’interinitat amb desocupats per substituir treballadors amb discapacitat en situació d’incapacitat temporal. Durant tota la vigència del contracte.

Els treballadors amb discapacitat reconeguda, també poden ser contractats mitjançant contractes formatius; contracte per a la formació i l’aprenentatge, bonificació / reducció de les quotes de l’empresari segons la plantilla de l’empresa, del 100% quan l’empresa compti amb menys de 250 treballadors i el 75% quan l’empresa compti amb més de 250 treballadors i contracte en pràctiques, amb una reducció en la quota empresarial per contingències comunes del 50%. No s’aplica el límit d’edat en el supòsit de treballadors amb discapacitat.

4. Bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió i víctimes de diferents circumstàncies

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, etc. Per exemple:

Víctimes de tràfic d’éssers humans, violència de gènere, i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal.
Treballadors en risc d’exclusió social: bonificació de 600 € per contracte indefinits, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions de temporal a indefinit. Durant 4 anys si és indefinit o, si és contracte temporal, durant tota la vigència.
A més existeixen altres bonificacions / reduccions, destinades a col·lectius específics per l’activitat o el perfil del treballador.

Per a més informació vegeu la taula resum de bonificacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE):

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *