Hisenda envia cartes a pimes i autònoms avisant “inconsistències” tributàries

Moltes empreses estan rebent comunicacions d’Hisenda en què es comparen ràtios de la seva activitat amb els del seu sector i se’ls adverteix que l’existència de diferències podria motivar l’inici d’una comprovació.

Si rep una d’aquestes comunicacions, no s’alarmi: Hisenda les està enviant de forma massiva, en base a dades que obté a través de declaracions informatives.

El Departament de Gestió de l’organisme tributari recorda que l’AEAT disposa des de l’any 2016 d’informació i les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d’entitats. Arran d’aquestes dades, informa que ha realitzat anàlisis estadístiques referents a les ràtios econòmiques i sectorials dels obligats tributats de “certs sectors econòmics”. En aquest sentit, adverteix que aquestes dades poden ser utilitzats com a indici de “risc fiscal” quan posin de manifest inconsistències entre la informació disponible i les declaracions d’ingressos de l’activitat econòmica o les declaracions i IVA dels contribuents.

Fixeu-vos, que aquestes cartes no tenen validesa legal, ja que no són notificacions i no suposen l’inici de cap comprovació. No obstant això, amb elles Hisenda adverteix a les empreses de l’existència de possibles inconsistències, i els dóna l’oportunitat que regularitzin la seva situació (declarant vendes no declarades, per exemple) abans que ho faci ella.

Amb aquestes cartes Hisenda adverteix a les empreses de l’existència de possibles inconsistències, i els dóna l’oportunitat que regularitzin la seva situació (declarant vendes no declarades, per exemple) abans que ho faci ella.

Si considera que la seva empresa ho té tot en ordre, recopili la informació necessària per acreditar el motiu d’aquestes diferències, per si és objecte d’una comprovació.

Si no pot justificar les diferències (per exemple, es deuen a algun ingrés no declarat per error), considereu la possibilitat de regularitzar la seva situació. Si ho fa abans que Hisenda li notifiqui l’inici d’una comprovació evitarà sancions (que poden ser d’entre el 50% i el 150% de la quota no ingressada) i només haurà de satisfer els recàrrecs per presentació fora de termini (que oscil·len entre el 5% i el 20%, segons el termini transcorregut).

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *