Hisenda controlarà especialment el comerç electrònic i la simulació de residència a l’estranger

Es busca que hi hagi un control exhaustiu sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria. Així mateix, l’Agència Tributària reforçarà amb “big data” el control d’espanyols que simulen residir a l’estranger.

Com cada any, al BOE de l’1 de febrer de 2020 s’ha publicat la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals de el Pla Anual de Control tributari i Aduanero de 2021, la novetat més important és que l’Agència Tributària reforçarà els seus treballs per detectar falses residències fiscals a l’estranger mitjançant l’ús de dades massius a través de la tecnologia d’anàlisi d’informació coneguda com “big data”.

L’Agència Tributària també extremarà el control sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria, i continuaran les personacions en locals de negoci com a element irrenunciable de control, conjugant els drets de l’contribuent amb les facultats inspectores. L’àrea de Recaptació farà un control especial de les titularitats “de conveniència” dels terminals punt de venda per a lluitar contra la col·locació dels TPV a nom de tercers a l’objecte d’eludir embargaments.

A més llançarà una eina informàtica per predir errors en la declaració de la Renda, i s’impulsarà la intel·ligència artificial per a l’anàlisi patrimonial i les investigacions de blanqueig.

En resum:

  • Es busca que hi hagi un control exhaustiu sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria.
  • Així mateix, l’Agència Tributària reforçarà amb “big data” el control d’espanyols que simulen residir a l’estranger.
  • En la mateixa línia, l’Administració Tributària gestionarà dues noves figures tributàries, l’impost sobre Determinats Serveis Digitals i l’Impost sobre Transaccions Financeres; i a això s’uneix la previsible incorporació de l’paquet de comerç electrònic ( “ecommerce package”) amb importants novetats gestores en el pagament de l’IVA de les plataformes de comerç electrònic.
  • En relació amb el comerç en línia, l’Agència intensificarà el seu control, tant des de la perspectiva de la tributació directa com de la indirecta, realitzant una aproximació cooperativa, quan sigui possible, per determinar la forma més adequada d’accedir a la informació necessària de les plataformes de comerç electrònic o, en cas de no ser possible, fent valer les obligacions generals d’informació legalment previstes i el règim sancionador per incompliment.
  • A més, en paral·lel a la implementació en 2021 de les mesures normatives que deriven de l’paquet ‘e-commerce’, i per assegurar la seva adequada aplicació, l’àrea d’Inspecció extremarà el control sobre les plataforma de comerç electrònic per evitar que aquest tipus d’operacions puguin eludir el pagament de les obligacions tributàries que els corresponen, en particular, a efectes de la tributació indirecta.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.