Gemap s’especialitza en plans d’igualtat i protocols d’assetjament

L’assessoria posa a disposició de totes les empreses un servei de consultoria especialitzat per a l’elaboració de plans d’igualtat empresarial i la definició de protocols d’assetjament, amb l’objectiu de complir amb la legislació vigent i permetre a les empreses fer un salt qualitatiu important en les seves relacions laborals.

Els plans d’igualtat en l’àmbit empresarial són un seguit de mesures, obligatòries segons la grandària de l’empresa, destinades a eliminar la desigualtat o discriminació entre homes i dones i aprovades després de la realització d’un necessari diagnòstic de situació. La Llei Orgànica 3/2007 i la seva ampliació en el Reial decret llei 6/2019, d’1 de Març, redueixen a 50 treballadors el límit a partir de el qual és obligatori disposar d’un Pla d’Igualtat i estableix els següents terminis per a l’aprovació de el Pla d’Igualtat:

La incorporació d’un Pla d’Igualtat és més que positiu per a qualsevol empresa per diversos motius: millora la seva gestió i funcionament empresarial a l’tenir un major coneixement de la pròpia empresa; optimitza els recursos humans i facilita una major retenció de talent, compromís i fidelització de el personal; i millora la imatge externa i el reconeixement públic, afectant a la relació amb la seva clientela i diferenciant-se de la seva competència.

Pel que respecta als protocols d’assetjament, tota empresa ha de garantir que els seus treballadors i treballadores puguin desenvolupar les seves funcions en un ambient laboral que respecti la seva dignitat i en què s’eradiquin aquest tipus de conductes que tenen una gran incidència en la productivitat laboral . Davant d’aquesta situació, el Protocol d’Assetjament ens ofereix un ventall de mesures a seguir per localitzar, informar, denunciar i eliminar totes les conductes, situacions o comportaments que suposin assetjament en l’àmbit laboral.

Per a més informació sobre aquest servei especialitzat, consulteu el llocIgualdadyAcosoLaboral.com