Es reprenen els terminis administratius després de l’aturada de la COVID-19

A partir del 1 de juny es tornen a comptar diversos terminis per fer actuacions davant Hisenda. Us ho expliquem.

Li recordem que el Reial decret llei 8/2020, després modificat pel Reial decret llei 15/2020, va ampliar determinats terminis que vencen el 30 de maig (de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març , pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins el 30 de maig de 2020 quedaven suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets previstos a la normativa tributària), encara que aquest dia i el següent són inhàbils, sent l’1 de juny el següent hàbil.

Això passa, per exemple, amb els següents:

  • Termini de pagament de deutes liquidats per l’Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificades abans o després de l’14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d’aquesta data.
  • Venciment dels terminis dels acords d’ajornaments comunicats abans o després de l’14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d’aquesta data.
  • Terminis per efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després de l’14 de març, excepte que el comunicat venci després d’aquesta data.
  • El termini per recórrer en reposició o per recórrer o reclamar en un procediment econòmic-administratiu començarà a comptar-se des del 30 de maig.
  • El termini màxim per atendre requeriments o sol·licituds d’informació formulats per la Direcció General de Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s’ha rebut abans o després de l’14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d’aquesta data.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.