En marxa les ajudes per renovar la flota de vehicles

Ja està disponible l’aplicació informàtica que permet sol·licitar els ajuts a la compra de cotxe nou. Si la seva empresa s’està plantejant adquirir algun vehicle, sàpiga que ja es poden sol·licitar els ajuts (Pla RENOVE 2020):

Poden sol·licitar-les les empreses que adquireixin (directament o per leasing o rènting) vehicles nous (turismes, autocars, furgonetes …) adquirits i matriculats a Espanya a partir de el 15 de juny de 2020, o vehicles seminous d’un concessionari i matriculats després de l’ 1 de gener de 2020. Per a algunes classes de vehicles és obligatori donar de baixa un altre.

La quantia de l’ajuda depèn de el tipus de vehicle (pot oscil·lar entre 200 i 4.000 euros), i en alguns casos s’apliquen increments (per exemple, si s’adquireixen determinats tipus de vehicles el concessionari ha de fer un descompte addicional de fins a mil euros) .

El termini per sol·licitar l’ajuda acaba el 31 de desembre o quan s’esgotin els fons, de manera que no demori la sol·licitud. L’avaluació i validació dels expedients d’ajudes es començarà a produir al novembre i serà un procés que s’estengui durant els sis primers mesos de l’2021. Els primers pagaments arribaran a partir del mes de desembre i durant la primera meitat de l’2021.

Els sol·licitants dels ajuts de el Pla podran pujar la seva sol·licitud a través de l’aplicació habilitada a l’efecte pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a la seva seu electrònica: https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

Per accedir als ajuts, és obligatori lliurar un cotxe de al menys deu anys d’antiguitat i de set anys, en cas de ser un comercial.

També hauran de tenir en vigor la ITV i el destinario últim de l’ajuda ha de tenir la titularitat de el vehicle convertit en ferralla al menys durant els dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajut.

Els ajuts es destinaran a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou matriculat a partir de l’15 de juny (inclòs).

A més, el beneficiari de l’ajuda haurà de mantenir la titularitat de el vehicle i la seva matriculació a Espanya a l’almenys durant dos anys des del moment de la concessió de la subvenció.

Per a més informació: Guía RENOVE 2020

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.