Els bancs han de retornar els interessos per les clàusules sòl

El Tribunal Suprem ha condemnat a un banc a restituir totes les quantitats cobrades de més per l’aplicació de les clàusules sòl a més de l’interès legal, des de la data de cada cobrament fins la completa satisfacció de l’import, així com a recalcular i refer els quadres d’amortització dels préstecs hipotecaris. Això obre la porta a futures reclamacions. 

Segons es desprèn de la setencia, el Suprem reitera la condició general que una clàusula sòl és una clàusula abusiva, pel seu contingut i pel contracte de préstec hipotecari a llarg termini d’interès variable en què està incorporada. El tribunal atribueix a la hipoteca falta de transparència que provoca un desequilibri substancial en perjudici del consumidor, consistent en la impossibilitat de fer-se una representació fidel de l’impacte econòmic que li suposarà obtenir el préstec amb clàusula sòl en el cas de baixada de l’índex de referència, el que priva el consumidor de la possibilitat de comparar correctament entre les diferents ofertes existents al mercat.

Per tant, les sentències en ferm sobre macrodemandes referents a clàusules abusives de les hipoteques de la banca han de servir de referència per als jutges que atenguin posteriors litigis individuals sobre les mateixes condicions.

La doctrina del Suprem tindrà efectes clars sobre aquells demandants que actuïn contra entitats que ja han rebut errors contraris als seus clàusules sòl per macrodemandes. És el cas de BBVA, Cajamar o Novagalica (actual NCG Banco), o el mateix Popular.

És imprescindible comptar amb assessorament professional. El càlcul de la quantitat a retornar és complex ja que la demanda interposada inclou:

  • La nul·litat de la clàusula Sòl.
  • Càlcul i devolució de quantitats pagades de més des de la signatura.
  • Nou càlcul del quadre d’amortització i actualització de quantitats pendents des de la signatura.

Es poden posar en contacte amb el nostre departament jurídic per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *