Els avals ICO s’amplien fins al 30 de juny

S’ha publicat el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial que introdueix un seguit de mesures relacionades amb els avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). En concret s’estableixen les següents mesures:

En primer lloc, l’ampliació de l’termini per a la concessió d’avals de les dues línies en funcionament fins al 30 de juny de 2021 i l’extensió de l’termini màxim per tornar els crèdits en tres anys, fins a un màxim de vuit anys, i de el període de carència fins a un màxim de 24 mesos.

A causa de que la intenció de el Govern és donar suport a les empreses solvents, els sol·licitants no podran trobar-se en situació de concurs de creditors o la seva préstec en mora.

Les entitats bancàries hauran de respondre a les sol·licituds d’ampliació en un termini màxim de 30 dies, no podran augmentar de forma injustificada el tipus d’interès ni exigir la contractació de productes vinculats i hauran de mantenir les línies de circulant fins al 30 de juny de 2021 per als clients que compleixin els criteris d’elegibilitat i comptin amb un préstec avalat a l’empara d’alguna de les dues Línies d’Avals d’ICO.

També es preveu una rebaixa de l’50% en els aranzels notarials i registrals a l’registrar les operacions d’ampliació i s’autoritza a l’ICO a dirigir-se directament a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) per agilitzar la comprovació dels impagats que li comuniquin les entitats financeres.

Per a més informació: Línies d’Avals COVID-19

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.