Els autònoms podran deduir en l’IRPF les despeses de subministraments i manutenció

La Proposició de Llei de reformes urgents del Treball Autònom proposa modificar la deduïbilitat en l’IRPF de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat.

Despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica

Pel que fa a la deduïbilitat de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica, s’estableix que tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% (en el text inicial presentat al Congrés s’assenyalava que podien deduir-se el 20% dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, llevat que el contribuent o la Administració Tributària provin un percentatge superior o inferior) a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

Despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat

Quant a les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat, es proposa que seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que:

  • es produeixin en establiments de restauració i hostaleria, i
  • s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament,
  • amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, és a dir, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament.

Quan està previst que entrin en vigor aquestes mesures fiscals pels autònoms?

D’acord amb el text remès al Senat, l’entrada en vigor està prevista per l’ 1 de gener de 2018 .

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte aquesta qüestió.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *