Els autònoms podran canviar la base de cotització fins al 30 de juny

Com s’estableix en la Llei de reformes urgents del Treball Autònom, es podrà canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom.

Li recordem que fins al 30 de juny de 2018 inclusivament, i amb efectes per a l’1 de juliol, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

A més, també pot demanar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, la qual cosa ha de comunicar també abans del 1 de juliol.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2018):

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hi ha tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari és de 1.199,10 euros mensuals (grup de cotització 1 del Règim General ).

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d’edat i cotitzen en el RETA per una base inferior a 2.023,50 € mensuals no podran triar una base superior a 2.023,50 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018. Aquesta modificació tindrà efectes a partir l’1 de juliol de 2018.

Si està interessat en modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *