Eleccions 28A: Drets dels treballadors

Com és habitual en cada convocatòria d’eleccions, sorgeixen dubtes respecte a les condicions en què la plantilla de les empreses pot accedir als permisos retribuïts per exercir el dret al vot o per complir amb l’obligació d’actuar com a membre de mesa electoral o participar com interventor / a.

Intentarem aclarir-ho i donar algunes claus per evitar conflictes:

Permisos dels treballadors per anar a votar

Les empreses han de concedir a totes les persones treballadores un permís retribuït de fins a quatre hores dins la seva jornada laboral perquè puguin exercir el dret a vot. Tot i que la jornada laboral del treballador no coincideixi plenament amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, els treballadors tenen dret a aquest permís. Si coincideix la jornada laboral del treballador i l’horari del col·legi a:

  • Dues hores o menys: no hi ha dret a permís
  • Més de dos i menys de quatre hores: dret a permís de dues hores
  • Quatre hores o més: dret a permís de quatre hores

L’empresari ha de decidir en quin moment pot el treballador gaudir d’aquest permís, que ha de coincidir sempre amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals. També pot exigir als treballadors que li lliurin un justificant acreditatiu del dret a vot, que s’expedeix en el propi col·legi.

Permisos dels treballadors per votar per correu

Sí un treballador té el seu lloc de treball lluny del seu col·legi electoral, pot exercir el seu dret a vot per correu. L’empresa ha de concedir un permís als treballadors que vulguin exercir el dret a vot de fins a quatre hores dins la seva jornada laboral, perquè puguin acudir a una oficina de Correus i sol·licitar el vot per correu. Per votar per correu ha temps de fer la sol·licitud fins al dia 11 de desembre.

Permís per motiu de ser escollit membre d’una mesa electoral

Com que normalment les eleccions són en diumenge aquest supòsit no és molt freqüent, però per a les eleccions del 21 de desembre és molt important. En aquest cas l’empresa ha de donar al treballador un permís retribuït corresponent a tota la jornada laboral, i a més un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia següent. Aquest és vàlid per a totes les persones treballadores que formen part d’una mesa electoral: president, vocals i interventors.

En el cas que el treballador tingués descans laboral el dia de les eleccions i formi part d’una mesa electoral, també tindrà dret al permís de cinc hores del dia següent si el divendres fos laborable per a ell.

Permís per motiu de ser apoderat d’un partit polític

Ser apoderat dóna dret a un permís corresponent a la jornada completa d’aquest dia. Els apoderats no tenen permís, però, per al dia següent. Els membres de taula i apoderats que treballin en torn de nit el dia anterior a les eleccions, tenen dret a demanar un canvi de torn per poder descansar i poder acudir bé a les seves obligacions el dia de les eleccions.

Si té qualsevol dubte sobre la normativa electoral i els drets dels treballadors, pot posar-se en contacte amb el nostre departament laboral.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *