El salari mínim interprofessional puja fins als 950 euros a l’mes

La pujada, amb caràcter retroactiu a 1 de gener, suposa un increment de l’5,5% més que el 2019, però no arriba als 1.000 euros mensuals que s’havien estudiat fins al moment.

El Govern ja ha publicat el Projecte de Reial Decret pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2020, i ja només a l’espera de la seva aprovació i publicació al BOE, des del 1 de gener de 2020 les noves quanties de l’SMI seran de 31,66 euros a el dia o 950 euros a l’mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual de l’SMI no podrà ser inferior a 13.300 euros. Parlem de 950 euros mensuals en el cas que el salari s’aboni en 14 pagues, si el pagament de l’salari fos en 12 mesos, estaríem parlant d’1.108,33 euros a l’mes.

Per tant, les quantitats de l’SMI 2020 seran:

  • SMI dia: 31,66 euros; SMI mes (14 pagues): 950 euros; SMI mes (12 pagues): 1.108 euros; SMI any: 13.300 euros.
  • SMI eventuals i temporers: SMI dia: 44,99 euros.
  • SMI empleats de la llar: SMI hora: 7,43 euros.

Atès que la pujada de l’SMI és automàtica, tots els treballadors que percebin un salari inferior en còmput anual a l’SMI veuran incrementada la seva nòmina, sense que hagi de esperar-se a que es publiqui una nova taula salarial en el conveni col·lectiu.

D’altra banda la pujada de l’SMI afecta tots els treballadors ja que encara que en alguns casos la quantia de l’salari no pugi, per ser superior a l’SMI fixat, tots els treballadors es beneficien indirectament per tots aquells conceptes de la nòmina que es calculin sobre la base d’aquesta xifra (com seria, per exemple, la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada).

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.