Dret a la intimitat davant les càmeres de videovigilància a l’empresa

L’Estatut dels Treballadors faculta l’empresari a utilitzar la videovigilància però, únicament, estarà permesa quan quedi garantit el dret a la intimitat ia la pròpia imatge del treballador.

Avui dia, la protecció de les dades de caràcter personal és molt important. De fet, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals es refereix concretament al tractament de les dades personals amb fins de videovigilància. I, per quan sigui l’ocupador o empresari el que realitzi el tractament de les dades obtingudes a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, la Llei garanteix el dret a la intimitat del treballador enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball.

Així, tots aquells que estiguin interessats en la instal·lació dels sistemes de videovigilància per al control empresarial i vulguin col·locar càmeres a les seves instal·lacions, hauran de complir amb els requisits que imposa la normativa de protecció de dades. Perquè serveixi d’idea, la videovigilància per control empresarial només es pot adoptar quan hi hagi una relació de proporcionalitat entre la finalitat perseguida i la manera en què es tractin les imatges i no hi hagi una altra mesura més idònia. A més, el sistema ha de complir amb una sèrie de requisits perquè, per exemple, prèviament a la seva posada en funcionament, s’haurà d’elaborar un document intern amb el registre d’activitats a les quals es refereixi el tractament de les dades, i es tindrà d’informar personalment als treballadors ia la representació sindical de l’existència dels sistemes per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció de la informació, sense que es puguin efectuar a adreces particulars dels treballadors ni a través de trucades als seus mòbils privats.

També és molt aconsellable veure la informació que proporciona la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), on es pot trobar informació molt útil: https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia. pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *