Donacions a escoles concertades: com afecta a l’IRPF?

La polèmica es troba en la confusió entre donació voluntària i el pagament per un servei del col·legi, que és el que rebutja Hisenda com deducció. L’hi expliquem.

El Ministeri d’Hisenda ha emès un comunicat sobre la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades. La deducció per donatius a l’IRPF està regulada en l’article 68.3 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Els donatius que alguns pares realitzen a fundacions de col·legis concertats seran deduïbles en l’IRPF si compleixen els requisits legals. En casos puntuals, l’Agència Tributària ha detectat que un donatiu no era tal i ha exigit la seva regularització. La regularització es produeix quan l’Agència Tributària detecta una contraprestació per aquest pagament; és a dir, quan el suposat donatiu no té caràcter voluntari i finança una activitat ordinària del col·legi que repercuteix en l’alumne. Per tant, no s’ha produït cap canvi legal ni de criteri. L’actuació de l’Agència Tributària en aquest àmbit segueix sent la mateixa que en els últims anys i, com no pot ser d’altra manera, s’exigirà la regularització quan es detecti que un contribuent s’ha deduït com a donació el que en realitat és el pagament per un servei.

El Ministeri d’Hisenda reitera que no hi ha una campanya general d’inspecció de l’Agència Tributària sobre els donatius en col·legis concertats. Simplement es realitzen controls puntuals des de fa temps en diferents punts del territori.

Aquesta problemàtica no afecta en res a les deduccions fiscals vigents en l’IRPF que existeixen en l’àmbit de l’ensenyament en algunes comunitats autònomes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *