Calculadora impuestos

Declaració de la Renda 2014: guia bàsica

Una de les dates més clau del calendari fiscal és la declaració de la Renda. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava els ingressos obtinguts pels treballadors i treballadores, segons les seves circumstàncies personals i familiars. Qui està obligat a presentar-la? Quins terminis hi ha per realitzar-la? Ara repassem aquestes i més qüestions.

Què són les rendes del contribuent?

Són tots els ingressos que una persona física obté en un any, i que estan subjectes a retenció. S’inclouen:

 • Rendiments del Treball: sous, salaris, pensions, prestacions per atur …
 • Rendiments del capital mobiliari: dividends d’accions, interessos de comptes …
 • Rendiments del capital immobiliari: arrendament de béns immobles …
 • Rendiments d’activitats econòmiques: empresaris, professionals i autònoms en general …
 • Guanys i pèrdues patrimonials: per transmissions de béns, d’accions i fons d’inversió, premis, compra-venda d’immobles …
 • Imputacions de renda establertes legalment: propietat de certs immobles no arrendats diferents de l’habitatge habitual …

La normativa completa es recull en la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques. Hi podreu consultar les rendes subjectes, les no subjectes i les exemptes.

Qui està obligat a presentar la declaració?

Estan obligats a presentar la declaració per l’IRPF els que hagin tingut l’any anterior rendes del treball superiors a les quanties següents:

 • Amb caràcter general, el límit és de 22.000 euros anuals, si procedeixen d’un únic pagador
 • Si les rendes procedeixen de més d’un pagador, el límit s’estableix en 11.200 euros anuals
  • Si les quanties percebudes pel segon i altres pagadors superen els 1.500 euros anuals
  • Si s’han percebut pensions compensatòries del cònjuge
  • Si el pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció

També estan obligats a declarar aquells contribuents que han obtingut algun guany o pèrdua patrimonial, així com els que obtinguin rendiments de capital mobiliari amb retenció que superin els 1.600 euros anuals. I els que tinguin rendes immobiliàries imputades que superin els 1.000 euros anuals.

Quan es pot presentar?

Els terminis per presentar la declaració de la Renda aquest 2015 són:

 • 7 de abril: es pot sol·licitar l’esborrany de la declaració via internet aquí 
 • 11 de maig: es pot sol·licitar l’esborrany de la declaració presencialment, i demanar cita a les seus de l’Agència Tributària
 • Fins el 30 de juny: es pot presentar la declaració tan telemàticament com presencialment

Com s’obté l’esborrany?

 • Amb el número de referència a la web de l’Agència Tributària
 • Amb certificat electrònic o sistema de signatura amb clau d’accés a un registre previ a la web https://www.agenciatributaria.gob.es
 • Per correu ordinari: l’Agència Tributària enviarà per correu ordinari l’esborrany de la declaració de l’IRPF o, si s’escau, dades fiscals a aquells contribuents que hagin sol·licitat expressament l’enviament per correu marcant la casella en la declaració de l’exercici 2013, sempre que el esborrany o les dades fiscals no s’haguessin obtingut amb anterioritat per qualsevol dels mitjans telemàtics.

Si tinc dubtes o necessito ajuda, com puc obtenir-la?

Amb nosaltres. A partir del 7 d’abril pot sol·licitar cita a Gemap, de 9h a 18h, trucant al 93 647 24 80 o enviant un correu electrònic a mcosano@gemap.es.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *