Comença el control d’Inspecció de Treball sobre els Plans d’Igualtat

A partir d’el 7 de març les empreses de més de 150 i fins a 250 persones treballadores han de tenir un Pla d’Igualtat

Gemap ofereix un servei especialitzat sobre Plans d’Igualtat i Protocols d’Assetjament. Consulti més informació aquí

Atenent a la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes serà obligatòria l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat per a empreses de més de 150 persones treballadores i fins a 250, el 7 de març de 2020.

L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligació de realitzar el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera com a falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros.

Li recordem els terminis per a altres empreses:

 • Les empreses amb entre 50 i 100 empleats hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de tres anys.
 • Les empreses de més de 100 treballadors i fins a 150 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de dos anys.
 • Les empreses de més de 150 treballadors i fins a 250 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini d’un any.

La Inspecció de Treball, controlarà les polítiques d’igualtat d’un nombre molt més gran d’empreses, per al que es idearan programes d’inspeccions centrades en:

 • Plans d’Igualtat i altres obligacions de la Llei d’Igualtat.
 • Discriminació en la relació laboral.
 • Discriminació Salarial.
 • Prevenció de riscos laborals amb un enfocament de gènere.
 • Detecció d’irregularitats de contractació en els sectors de major ocupació femenina.
 • Assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Discriminació en la negociació col·lectiva.
 • Discriminació en l’accés a l’ocupació.
 • Drets sobre conciliació de la vida familiar i laboral.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir a l’respecte.