Com evitar que la Inspecció d’Hisenda realitzi actuacions durant les vacances d’estiu?

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions a la seva empresa durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar els coneguts com “dies de cortesia”. Com funciona?

El termini d’una inspecció en marxa pot ampliar-se si la seva empresa sol·licita els denominats “dies de cortesia”, durant els quals la inspecció es suspèn i no es poden realitzar actuacions, i quedarà suspès el termini per atendre requeriments.

  • En el seu conjunt, aquests períodes no poden excedir de 60 dies naturals, i no tenen per què ser consecutius (es tracta de 60 dies de lliure disposició durant la inspecció).
  • Han de sol·licitar-se amb almenys 7 dies naturals d’antelació a la data en què comenci el període de cortesia, i cada període ha de ser també de com a mínim 7 dies naturals. Per tant, si la seva empresa ho desitja, podria sol·licitar fins a vuit períodes de cortesia durant la inspecció (per exemple, quatre períodes de set dies i quatre de vuit dies).
    Atenció.

Recordeu que la sol·licitud de la suspensió no ha de perjudicar a la Inspecció. Si l’inspector no diu res abans que s’iniciï el període sol·licitat, s’entén que la sol·licitud ha estat admesa. En aquest cas, el silenci és positiu. En canvi, si l’inspector considera que la Inspecció resulta perjudicada, pot denegar la sol·licitud o bé modificar el termini sol·licitat (per exemple, retallant el nombre de dies). En la seva resposta, l’inspector ha de justificar la seva decisió.

La denegació per part d’Hisenda no pot ser objecte de recurs o de reclamació economicoadministrativa.

La inspecció també pot prolongar-se en determinats supòsits que estableix la llei: per força major, per necessitat d’Hisenda de remetre l’expedient o sol·licitar informes a altres organismes, etc. En aquests casos, el procediment queda suspès fins que finalitzi la causa de suspensió, moment en el qual es reinicia pel temps que resti.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *