Gemap s’especialitza en plans d’igualtat i protocols d’assetjament

L’assessoria posa a disposició de totes les empreses un servei de consultoria especialitzat per a l’elaboració de plans d’igualtat empresarial i la definició de protocols d’assetjament, amb l’objectiu de complir amb la legislació vigent i permetre a les empreses fer un salt qualitatiu important en les seves relacions laborals.
Read more

El salari mínim interprofessional puja fins als 950 euros a l’mes

La pujada, amb caràcter retroactiu a 1 de gener, suposa un increment de l’5,5% més que el 2019, però no arriba als 1.000 euros mensuals que s’havien estudiat fins al moment.

Read more

El permís de paternitat s’amplia a 12 setmanes

Des de l’1 de gener de 2020 el permís per paternitat se situa en 12 setmanes, que s’han de gaudir les quatre primeres després del naixement del fill de forma ininterrompuda i immediatament després del part.

Read more

Els autònoms tenen un subsidi per accident laboral?

La Seguretat Social estableix un ajut per a autònoms que hagin patit un accident laboral.
Read more

Les clàusules abusives es poden reclamar tot i que el contracte hipotecari no estigui en vigor

El Tribunal Suprem ha emès una important sentència en la qual estableix que els consumidors poden reclamar les quantitats cobrades indegudament per aplicació de clàusules abusives, tot i que el contracte de préstec hagi vençut o extingit.
Read more

Tots els dies inhàbils de 2020

Aquí trobaràs la relació de dies inhàbils per al 2020 de les diferents comunitats autònomes:
Read more

Calendari del contribuent 2020

Ja s’ha publicat el Calendari de l’Contribuent per a l’any 2020. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2020.
Read more

Modificacions de la base de cotització com a autònom fins al 31 de desembre

Si està interessat en modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Read more

Los consumidores tienen derecho a devolver las compras realizadas por internet

Después de épocas de gran consumo com el caso de Black Friday hay muchos consumidores que no quedan satisfechos con los productos adquiridos por internet. Es entonces cuando asalta la duda: ¿Puedo devolver estos productos? ¿Quién se hace cargo de los gastos de envío? 

Read more

Gemap promueve que las empresas implanten Protocolos de Acoso

La consultoría Gemap ofrece sesiones de trabajo gratuitas a las empresas para fomentar que adopten medidas para promover e implantar protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo.

Las sesiones son del 25 de noviembre al 16 de diciembre en su sede de Viladecans.

Read more