Noves retencions i ingressos a compte de l’IRPF

El Govern ha aprovat una nova modificació de les retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En part, avança les modificacions previstes per al 2016, però en altres casos aprova un nou tipus aplicable per a aquests sis mesos de 2015. És el cas dels consellers i administradors de societats, els guanys patrimonials i el capital immobiliari.

A continuació li oferim un quadre resum dels tipus de retenció aplicables a partir del 12 de juliol de 2015 i per al 2016, basat en la informació disponible a la Agencia Tributaria. També s’inclou el model resum anual on han de ser declarades aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.

Descarregable: [PDF] Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 2º semestre 2015 – Gemap    descargar cuadro resumen IRPF pdf

Read more

Denunciar les clàusules abusives de les hipoteques

Les últimes sentencies judicials estan afavorint als clients afectats per clàusules sostre i clàusules sòl en les hipoteques, que estan considerades com a abusives. Concretament, la jurisprudència està anul·lant clàusules relatives als interessos de demora excessius, les de venciment anticipat, i declara nul·les l’IRPH a les hipoteques.

Read more

Nuevo modelo partes de baja médica

Nou sistema de baixes mèdiques

L’1 de desembre entrarà en vigor el nou sistema de baixes mèdiques per a treballadors, que ha promogut el Ministeri d’Ocupació. La reforma busca simplificar les gestions i reduir els tràmits burocràtics. La principal novetat és la tipologia de baixes i la seva durada, que a continuació us expliquem: Read more

Convocats els II Premis CEPYME

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Federación Española deAutónomos (CEAT) convoquen els II Premis CEPYME, 2015. Aquests premis pretenen promoure el reconeixement social de la figura de l’empresari i divulgar l’acompliment de la seva tasca al servei de la societat, en el marc d’un teixit productiu integrat majoritàriament per pimes i autònoms, que representen més del 99% de les empreses, gairebé dues terceres parts del PIB, i sostenen el 75% de l’ocupació. Read more

La auditoria socio-laboral, certificació de transparencia

Aquest va ser el lema del III Congreso Nacional de la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales, que va presidir el director de Gemap | IUS el sr. Joan Pañella Martí. El Congrés, celebrat a Màlaga, va comptar amb amb la participació del Consell General del Poder Judicial, Jutges, Inspectors d’Hisenda i de Treball, Col·legis Professionals, Universitats, Autoritats Locals, etc. Read more

Constituir una empresa en 12 hores serà possible

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret per agilitzar l’inici de l’activitat emprenedora i millorar la competitivitat del model econòmic. La norma regula els estatuts tipus i l’escriptura pública de les societats de responsabilitat limitada mitjançant l’anomenat Document Únic Electrònic (DUE) ia través d’un sistema de tramitació telemàtica del centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). S’aconsegueixen, d’aquesta forma, terminis brevíssims d’atorgament d’escriptura pública (dotze hores hàbils) i de qualificació i inscripció en el Registre Mercantil (sis hores hàbils). Read more

Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital

Convocatoria d’ajuts per a projectes d’impuls tecnològic

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha publicat la Convocatòria AEESD (Acció Estratègica en Economia i Societat Digital), que finança projectes d’Investigació industrial i Desenvolupament experimental en els àmbits temàtics: Read more

Incentivos-fiscales-maternidad-Gemap

Nous incentius fiscals per la maternitat

Les dones que hagin tingut dos o més fills rebran un complement a la quantia de la pensió contributiva. Aquesta mesura es recull en el nou Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, que ha aprovat el Consell de Ministres i que està dotat amb un pressupost de 5.400 milions d’euros. Read more

Oficinas de la Agencia Tributaria

La Reforma de l’Administració facilitará tots els tràmits

El Govern ha reformulat els Projectes de Llei del procediment administratiu comú i del Règim Jurídic del Sector Públic, per tal de convertir totes les relacions entre ciutadans, empreses i administracions públiques en totalment electròniques. Si s’aprova la normativa, la comunicació de dades i tràmits serà telemàtica i s’escurçaran els terminis. Read more

Ampliada la bonificació dels contractes fixos discontinus

El Govern ampliarà fins a febrer la bonificació a la cotització a la Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus, una mesura que beneficiarà 2.500 treballadors i 1.000 empreses, segons les dades del Ministeri d’Ocupació. Read more