Com suspendre les inspeccions durant les vacances?

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió de procediment inspector durant aquest període. En aquest cas, els terminis màxims de què disposa la Inspecció per a finalitzar el procediment s’ampliaran en els “dies de cortesia” que la seva empresa hagi sol·licitat.

Read more

El teletreball no eximeix del registre de l’horari laboral

Aquesta obligació existeix per a tots els seus treballadors, amb independència de si realitzen la seva activitat fora de centre (comercials, desplaçats a l’estranger, teletreballadors …) o al centre de treball físic.
Read more

Més control sobre les mesures sanitàries en els centres de treball

El Reial decret llei 26/2020, habilita la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) per vigilar el compliment de les obligacions exigibles en matèria d’higiene en els centres de treball. L’informem:
Read more

En marxa la campanya de l’Impost de Societats 2019

Des de l’1 de juliol de 2020 l’Agència Tributària ha posat en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2019 que està condicionada, a més, per les circumstàncies especials que tenim pel COVID-19.

Read more

Ajudes per a la mobilitat laboral sostenible

S’ha posat en marxa el Programa MOVES II, que facilita la concessió directa d’ajudes, en forma de subvencions, per fomentar la mobilitat sostenible.

Read more

Mesures laborals per a la nova normalitat

Les empreses han de garantir la distància entre empleats, facilitar desinfectants i mantenir el teletreball com a opció prioritària.

Read more

El teletreball suposa un risc per a la seguretat informàtica de les empreses

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha assenyalat que les plataformes tecnològiques de productivitat utilitzades en les organitzacions s’han convertit en un dels actius més interessants per als ciberdelinqüents per la possibilitat d’accedir a informació estratègica i confidencial.
Read more

Es reprenen els terminis administratius després de l’aturada de la COVID-19

A partir del 1 de juny es tornen a comptar diversos terminis per fer actuacions davant Hisenda. Us ho expliquem.
Read more

S’ajorna fins a mitjans de 2021 el control de l’IVA del comerç electrònic

La norma s’ajorna fins l’1 de juliol de 2021 i estableix en els 10.000 euros el llindar a partir de el qual es tributarà al país de destinació.

Read more

Prorrogats els ERTO per força major fins al 30 de juny

S’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual els ERTEs seran prorrogats fins al 30 de juny i es fixen novetats en matèria de protecció per desocupació i cotització vinculades als ERTEs per força major i causes ETOP COVID-19.
Read more