Gemap informa

Constitució de noves societats a partir de 2016

L’Agència Tributària ha emès una sèrie d’instruccions sobre la modificació normativa del canvi en la tributació de les societates civils amb objecte mercantil, que des del 2016 pasaran de tributar en règim d’atribució de rendes a ser contribuents de l’Impost sobre Societats.

Gemap informa

Aprovada l’Ordre de Mòduls IRPF/IVA 2016

S’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat d’IVA, que a penes canvia quant a la seva estructura, però s’incorporen les modificacions (límits d’aplicació) en l’àmbit d’aplicació del mètode de estimació objectiva introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i per les lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

Gemap informa

Novetats en matèria de pensions, cotització i Seguretat Social

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, incrementant-se les pensions contributives en un 0,25%, i es fixa la pensió màxima en 2.567,28 € mensuals i la mínima de jubilació en 784,90 € amb cònjuge a càrrec. La base màxima de cotització es fixa en 3.642,00 €.

Gemap informa

Novetats recollides en la Llei de Pressupostos 2016

S’ha publicat al BOE del 30 d’octubre la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, en la qual s’inclouen novetats tributàries molt importants que afecten a tots els contribuents ja que es modifiquen els principals impostos del nostre sistema tributari: IRPF, IS , IVA, IP, impostos especials, impostos locals…

Gemap informa

Calendari fiscal de novembre i desembre 2015

Volem recordar les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.