Recordatori d’obligacions fiscals – Juliol 2017

Li recordem que al proper mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Novetats fiscals incloses als Pressupostos 2017

En el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del dia 6 d’abril de 2017, s’ha publicat el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, que introdueix alguna novetats fiscals, com la rebaixa al tipus impositiu del 10% en l’IVA aplicable als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals, ia les muntures d’ulleres graduades. A més, es fixa l’interès legal dels diners en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%, entre d’altres novetats.

A quina edat em puc jubilar el 2017?

En 2017 els treballadors podran jubilar-se als 65 anys i cinc mesos, excepte si han cotitzat 36 anys i tres mesos, en aquest cas podran fer-ho als 65. Repassem, a més, diversos supòsits d’interrupció de cotització, jubilació per a autònoms i més. Si vol assessorament en profunditat, contacti amb nosaltres.

 

 

Gemap informa

Al desembre cal comprovar si el 2017 hem de pagar l’IAE

Li recordem que durant el mes de desembre de 2016 hi ha l’obligació d’informar a l’Agència Tributària d’aquelles societats que per al pròxim exercici 2017 estaran o deixaran d’estar exemptes del pagament de l’IAE.

Gemap informa

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Gemap informa

Recordatori juliol 2016: declaració d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració societats

Li recordem que en el pròxim mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Gemap informa

Novetats a la tributació de l’IRPF per als socis professionals

Si desenvolupa una activitat professional a través d’una societat i ostenta el control efectiu d’aquesta i, per tant, cotitza com a autònom, en la seva pròxima declaració de l’IRPF ha d’incloure els seus rendiments com procedents d’una activitat econòmica, i no com a rendiments del treball.

Gemap informa

Si ha rebut una subvenció … Sap si tributa o està exempta a la renda? Com ha de declarar-la?

L’obtenció d’una subvenció o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’IRPF depenent del seu tipus, de manera que per comprovar si han o no declarar-se, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajut, que, si està exempta, recollirà aquesta circumstància. Si es desconeix o no es té accés a l’acord de concessió, la millor manera és assessorar-se sobre el règim tributari de l’ajuda rebuda.

Gemap informa

Ajudes i subvencions per a empreses i Pimes

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista de ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

Gemap informa

Separació de socis i reducció de capital. Com afecta a l’IRPF 2015?

Li recordem que una novetat important després de la reforma de l’IRPF 2015 en l’àmbit de la tributació de les persones físiques és la introduïda en relació amb la tributació dels socis com a conseqüència d’una distribució de prima d’emissió o d’una reducció de capital amb devolució d’aportacions que no provingui de beneficis no distribuïts.