Els canvis en la nova Llei d’Autònoms

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la proposició de llei de reformes urgents del Treball Autònom, una norma que inclourà algunes mesures de millora per a aquest col·lectiu: millora la seva fiscalitat permetent deduccions de despeses corrents, la protecció social i familiar, i afavoreix l’emprenedoria i el relleu generacional dels autònoms. Us expliquem totes les novetats.

Principals mesures previstes pels autònoms

 • Deducció en l’IRPF del 20% de despeses d’aigua, electricitat o Internet, si es treballa des de casa (activitats econòmiques sense local afecte).
 • Reconeix l’accident “in itinere” (anada o de tornada al lloc de treball).
 • Si s’és autònom en edat de jubilació, i es tenen almenys un treballador contractat, es podrà compaginar l’activitat amb el 100% de la pensió, en lloc del 50% de la pensió que s’establia fins ara en cas de continuar amb la activitat.
 • La quota dels autònoms societaris es desvincula de la pujada del salari mínim interprofessional, per la qual cosa s’establirà cada any en els pressupostos generals de l’estat.
 • Redueix les multes per impagament a la Seguretat Social, del 20 al 10% en el primer mes.
 • Permet canviar quatre vegades a l’any la base de cotització, en funció d’interessos i ingressos.
 • Es permet donar-se d’alta i de baixa per pagar només pels dies treballats.
 • Únicament pagaran pels períodes efectivament treballats (3 altes i 3 baixes a l’any permeses).
 • S’amplia la tarifa plana de 50 euros de 6 mesos a un any, i passats dos anys des de la finalització de l’activitat, els autònoms podran tornar a contractar aquesta tarifa.
 • Tarifa plana de 50 euros per a dones que es reincorporen després de la baixa per maternitat.
 • Devolució de la part corresponent per excés de cotització en cas de pluriactivitat sense haver de sol·licitar-ho.
 • Exempció del 100% de la quota durant 1 any per a la cura de menors o dependents.
 • Bonificació 100% de la cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms durant descans per maternitat, paternitat, adopció etc.
 • Es facilita i permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • També es preveuen mesures de millora en la formació de prevenció de riscos laborals a autònoms.
 • S’augmenta fins a 12 anys (abans 7) l’edat de menors a càrrec que dóna dret al reconeixement de la bonificació per conciliació.
 • Exempció del 100% de la quota d’autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents.

Actualment la norma ha estat aprovada en la Comissió d’Ocupació del Congrés dels Diputats, i ara seguirà la seva tramitació al Senat, per a la possible presentació d’esmenes. Tot i així, no són previsibles ja que el text ha estat aprovat per unanimitat, i després tornarà al Congrés. S’estima que la major part de les mesures puguin començar a aplicar-se a partir del pròxim mes de setembre, una vegada que la llei hagi estat publicada al BOE i entri en vigor.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *