Calendari fiscal de setembre 2020

Volem recordar-li les obligacions fiscals corresponents al mes de setembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Fins el 21 de setembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Agost 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Juliol i agost 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
Agost 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Juliol i agost 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Juny 2020 (*). Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Juny 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
Agost 2020: 548, 566, 581
Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents a el primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Agost 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
Segon quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

 

Fins al 30 de setembre

IVA

Agost 2020. Autoliquidació: 303
Agost 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
Agost 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353