Prohibit treballar a l’aire lliure amb calor extrema

Des del passat 13 de maig, amb la publicació del Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig, s’estableix la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l’època de temperatures més grans, així com l’adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l’Agència Estatal de Meteorologia emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

El Reial decret llei 4/2023 adopta un conjunt de mesures en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera ia l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció del ús del transport públic col·lectiu terrestre per part de la joventut i la prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Juntament amb altres mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social associades a la sequera, el Reial decret llei 4/2023, reforça la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals davant les extremes temperatures dels darrers anys. Aquesta norma preveu la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l’època de temperatures més grans, així com l’adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

Aquestes previsions afectaran tots els llocs de treball.

En concret el RDL 4/2023 estableix que quan es desenvolupin treballs a l’aire lliure i als llocs de treball que, per l’activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats:

  • S’han de prendre mesures adequades per protegir les persones treballadores davant de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes.
  • Les mesures derivaran de l’avaluació de riscos laborals, que prendrà en consideració, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l’estat biològic conegut de la persona treballadora.
  • Quan no es pugui garantir altrament la deguda protecció de la persona treballadora, les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens meteorològics adversos.
  • Quan l’AEMET o, si escau, l’òrgan autonòmic corresponent emeti un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores, és obligatòria l’adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.