Nuevo modelo partes de baja médica

Nou sistema de baixes mèdiques

L’1 de desembre entrarà en vigor el nou sistema de baixes mèdiques per a treballadors, que ha promogut el Ministeri d’Ocupació. La reforma busca simplificar les gestions i reduir els tràmits burocràtics. La principal novetat és la tipologia de baixes i la seva durada, que a continuació us expliquem:

Els metges facultatius hauran de detallar en el comunicat mèdic de baixa la durada estimada del procés:

  • Molt Curta: inferior a 5 dies naturals
  • Curta: de 5 a 30 dies naturals
  • Mitjana: de 31 a 61 dies naturals
  • Llarga: més de 61 dies naturals

Com a norma general, les baixes s’expediran immediatament després del reconeixement del treballador, o bé pel facultatiu del metge del servei públic de salut, o bé pel de la mútua, en el cas que la baixa derivi d’un accident de treball o malaltia professional coberta per aquesta.

Com a novetat, quan el professional consideri que es tracta d’un procés de durada estimada ‘molt curta’ podrà emetre el comunicat de baixa i alta en el mateix acte mèdic, el que evita segones visites per part del treballador o els seus familiars al centre de salut .

Quan la durada de la malaltia vagi més enllà de 365 dies, el control del procés de la incapacitat passarà a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La tramitació de les baixes i les altes

L’alta, en el cas d’una baixa per malaltia comuna, s’expedirà sempre pel metge, bé pel servei públic de salut, bé per l’Inspector Mèdic de l’INSS. Referent a això, cal esmentar que les mútues podran formular una sol·licitud d’alta a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut.

El treballador ha de presentar a l’empresa la còpia dels parts de baixa, i els successius parts de confirmació, en el termini de tres dies des de la data de la seva expedició. Així mateix, quan li lliurin el part d’alta metge ha d’aportar al seu centre de treball la còpia corresponent a les següents quatre hores.

Les tasques de comunicació i coordinació també afecten la part empresarial. D’una banda, l’empresa haurà de reflectir en el comunicat de baixa lliurat dades sobre la cotització del treballador a l’efecte de determinar la base reguladora de la prestació econòmica per incapacitat temporal; la clau del codi nacional d’ocupació, de la província del centre de salut que ha emès el comunicat; i les dades genèriques identificatives del procés i de l’empresa, definits a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED). Tota aquesta informació l’ha de transmetre a l’INSS al costat del part de baixa, de confirmació o d’alta presentant per l’empleat.

La transmissió d’aquesta documentació es pot fer per mitjans telemàtics, és a dir, sense paper.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *