Les clàusules abusives es poden reclamar tot i que el contracte hipotecari no estigui en vigor

El Tribunal Suprem ha emès una important sentència en la qual estableix que els consumidors poden reclamar les quantitats cobrades indegudament per aplicació de clàusules abusives, tot i que el contracte de préstec hagi vençut o extingit.

Una de les al·legacions que fan els bancs davant les demandes que se’ls interposen per clàusula sòl és que, si la hipoteca ja ha estat pagada i cancel·lada, no pot reclamar-se per una cosa que ja ha finalitzat. Davant aquestes al·legacions, a el principi, hi va haver postures dubitatives pels jutjats sobre si es podia o no reclamar per una hipoteca cancel·lada.

Doncs bé, ara el Tribunal Suprem ha emès una important sentència en la qual estableix que els consumidors poden reclamar les quantitats cobrades indegudament per aplicació de clàusules abusives, tot i que el contracte de préstec hagi vençut o extingit.

El Tribunal Suprem ha decidit que aquesta consumació o extinció de el contracte no és impediment per a l’exercici de l’acció de nul·litat d’una clàusula abusiva i que no es pot privar el consumidor d’exercitar aquestes accions.

Tot i que un contracte estigui cancel·lat o finalitzat amb la nostra entitat no suposa impediment per poder exercitar accions i reclamar el que se’ns deu: podem reclamar per clàusules abusives tot i haver pagat la hipoteca, sigui per venda de l’immoble hipotecat, per pagament de l’ total degut o per altres causes, com podria ser una execució hipotecària.

Amb aquesta sentència s’obre una via molt interessant per als consumidors que puguin estar afectats per clàusules abusives en els seus préstecs hipotecaris ja pagats, i que els clients puguin iniciar noves demandes contra el seu banc sobre els contractes vençuts.

Per tant si es veu afectat per una clàusula abusiva en el seu contracte vigent és perfectament viable reclamar pel dany ocasionat. La reclamació per contractes vençuts és possible. Té ple dret per poder exercir les oportunes accions i reclamar el que se li hagi cobrat de més. Si creu que podria haver estat afectat en un contracte vençut no dubti en contactar amb els nostres experts

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.