Les claus del nou Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos

Els principals afectats per la normativa seran els fabricants d’envasos (els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d’envasos com a la importació o adquisició a altres Estats membres de la Unió Europea, d’envasos buits ja fabricats); els envasadors de producte (els agents econòmics dedicats a l’envasament de productes per posar-los al mercat); i les empreses recicladores.

Us informem, que el Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos (Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre), va entrar en vigor el 29 de desembre passat, encara que la part de marcat d’envasos entrarà l’1 de gener de 2025.

Aquesta nova normativa arriba per adaptar-se a la normativa europea, un compte pendent que Espanya tenia des de feia un temps.

El seu objectiu, en paraules del Ministeri per a transició ecològica, és avançar en la implantació de l’economia circular i assolir els nous objectius de reciclatge d’envasos per al 2025 i el 2030.

Empreses afectades

Els principals afectats per la normativa seran els fabricants d’envasos (els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d’envasos com a la importació o adquisició a altres Estats membres de la Unió Europea, d’envasos buits ja fabricats); els envasadors de producte (els agents econòmics dedicats a l’envasament de productes per posar-los al mercat); i les empreses recicladores.

Envasos

Aquesta nova legislació només afectarà els envasos dús domèstic, ja que els envasos industrials ja venien sotmesos a una normativa similar. També s’imposen obligacions als comerços detallistes.

Principals novetats

Bàsicament, les novetats legislatives giren entorn dels següents 5 punts:

  1. Es fixen uns objectius de reducció: aconseguir una reducció del pes dels residus d’envasos produïts del 13% el 2025 i del 15% el 2030; aconseguir que tots els envasos posats al mercat siguin reciclables el 2030 i; aconseguir una reducció del 20% el 2030 al nombre d’ampolles per a begudes de plàstic d’un sol ús que es comercialitza.
  2. Foment de la venda a granel: els comerços detallistes hauran de presentar a granel verdures i fruites fresques que es comercialitzin senceres-amb alguna excepció-. Concretament, els comerços la superfície dels quals sigui de 400 metres quadrats o més han de destinar el 20% de la seva àrea a l’oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.
  3. Augment dels envasos reutilitzables: el consumidor podrà acudir a comerços detallistes amb envasos reciclables per a la compra de productes a granel. El consumidor serà el responsable de l’acondicionament i la neteja d’aquests envasos, i el comerciant podrà rebutjar-ne l’ús si estan bruts o són inadequats.
  4. Promoció del reciclatge i marcatge: Europa ha establert percentatges de reducció d’ampolles de plàstic d’un sol ús que sí que seran obligatoris. Pel que fa al marcatge, la regulació entra en vigor a partir del gener del 2025, com s’ha dit. Destaca la prohibició de marcar els productes amb les paraules «respectuós amb el medi ambient», o qualsevol altre equivalent que pugui induir a abandonar-lo a l’entorn.
  5. Responsabilitat ampliada del productor: els agents que fabriquin processin, tractin o omplin productes professionalment veuen reforçades les seves obligacions. Les obligacions que es fixen per a aquests productors són sobretot en matèria d’informació del nombre d’envasos introduïts al mercat cada any natural, assenyalant de manera diferenciada els de plàstic.
    En resum, el mandat europeu obliga els estats membres a anar acotant cada cop més (i amb bon criteri), la utilització i destrucció de plàstic d’un sol ús.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.