Increment de les pensions el 2022

El proper 1 de gener del 2022 les pensions contributives s’incrementaran un 2,5%. D’acord amb la fórmula acordada amb els agents socials el mes de juliol passat, que garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes, aquest increment és el resultat de l’índex de preus de consum (IPC) mitjà entre desembre del 2020 i novembre del 2021. Aquest augment també serà igual per als pensionistes de Classes Passives.

D’acord amb aquest increment, les quanties mínimes per a les pensions contributives durant l’any 2022 serien les següents (import distribuït en 14 pagues):

Jubilació amb 65 anys o més:

Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros cada any
Sense cònjuge: 10.103,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros l’any

Jubilació amb menys de 65 anys:

Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros cada any
Sense cònjuge: 9.452,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros l’any

Incapacitat permanent de gran invalidesa

Amb cònjuge a càrrec: 18.701,20 euros cada any
Sense cònjuge: 15.156,40 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 14.385 euros a l’any

Incapacitat absoluta o total dels titulars de 65 anys o més

Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros cada any
Sense cònjuge: 10.103,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros l’any

Incapacitat total dels titulars d’entre 60 i 64 anys:

Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros cada any
Sense cònjuge: 9.452,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros l’any

Incapacitat total derivada d’una malaltia comuna per a menors de 60 anys:

Amb cònjuge a càrrec: 7.448 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 7.383,6 euros l’any

Viduïtat:

Amb càrregues familiars: 11.688,60 euros cada any
Majors de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%: 10.103,80 euros cada any
Titulars entre 60 i 64 anys: 9.452,80 euros l’any
Menors de 60 anys sense càrregues: 7.655,20 euros cada any

Orfandat:

Per beneficiari: 3.089,80 euros cada any
Per a menors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65%: 6.076 euros l’any
Per a casos d’orfandat absoluta: 9.457 euros a l’any per a un sol beneficiari (15.941,80 €/any a repartir entre els beneficiaris si en són diversos)

A favor de familiars:

Per beneficiari: 3.089,80 euros cada any
Si no hi ha vidu ni orfe:
Un sol beneficiari amb 65 anys o més: 7.463,40 euros cada any
Un sol beneficiari menor de 65 anys: 7.033,60 euros cada any
Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun s’incrementarà a l’import que resulti de prorratejar 4.565,40 euros a l’any entre el nombre de beneficiaris

D’altra banda, durant el proper any, l’import màxim per a les pensions contributives se situarà en 39.474 euros anuals, abonats en 14 pagues.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.