Empresaris i autònoms poden resoldre els seus deutes en un mes

Els empresaris que tramiten la Segona Oportunitat podran obtenir l’exoneració de deutes en un mes, des que s’iniciï el concurs.

El procediment de segona oportunitat és aquell en el qual qualsevol persona física, sense antecedents penals i amb deutes inferiors a 5 milions d’euros, pot obtenir l’exoneració dels seus passius.

Tot això sempre que no hagi obtingut aquest benefici en els últims 10 anys, no estigui ja en concurs de creditors, no tingui homologat un acord de refinançament i no hagi rebutjat un lloc de treball d’acord a la seva qualificació professional, sempre que no estigui empleat de cap manera.

Tal com ja sabran, aquest procediment té dues fases:

  • Fase extrajudicial: en aquesta fase s’intenta l’acord extrajudicial de pagaments amb els creditors de dret privat (no amb els públics).
  • Fase judicial: on la persona està en concurs de creditors i s’obté l’exoneració del deute.

La fase extrajudicial s’ha de fer davant Cambra de Comerç o Registre Mercantil. La fase judicial serà sempre davant el jutjat mercantil de província.

Fins fa uns mesos, els procediments concursals tenien tendència a durar anys, però cada vegada més els jutges mercantils (sobretot de Barcelona), van començar a acordar protocols per agilitzar els procediments. A la fi i al el cap, no té sentit demorar aquest tipus de procediments si el concursat ja és mereixedor de l’benefici de l’exoneració des del primer minut.

La novetat és l’acord a què han arribat a 13 de juny de 2021 els mateixos jutges mercantils de Barcelona. El protocol s’aplicarà als concursos sense massa, és a dir aquells en què l’empresari / autònom arriba a el concurs sense res a liquidar: no té ni immobles, ni patrimoni embargable, etc. imaginem el cas d’un empresari o exempresari, que arriba a el procediment concursal únicament amb el seu sou, el que sigui. En aquest cas, es considera el concurs sense massa i ha de durar un mes.

Cal tenir en compte que la Segona Oportunitat és un imperatiu europeu, que es va aprovar sota el mandat de Mariano Rajoy, i que aquest juliol de 2021 havia d’acabar de traslladar. Les directrius europees obliguen a Espanya a rebaixar la importància de l’crèdit públic en aquest procediment. Recordin que el deute publica avui en dia es pot eliminar, però a través d’un pla de pagaments aprovat judicialment a la fi de l’procediment.

En conclusió, és convenient tenir en compte que els empresaris i autònoms poden ara tramitar una segona oportunitat de forma molt àgil, de manera que puguin tornar a la vida normal i creditícia i desaparèixer de el món de l’economia submergida, extrem que interessa tant als poders públics, com a les entitats financeres.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.