A Gemap estem plenament compromesos amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. Apliquem mesures que garanteixin la total absència de discriminació i de conductes d’assetjament en l’àmbit laboral, recollides en el nostre Pla d’Igualtat i Protocol d’Assetjament, entre d’altres.

Així, volem compartir els nostres principis amb la societat en general impulsant la transformació de les empreses, assessorant i donant suport als nostres clients en l’elaboració de Plans d’Igualtat i de Protocols contra l’assetjament perquè també avancin cap a aquests objectius.