El Cash Pooling (gestió centralitzada de la tresoreria): Què és i per a què serveix les empreses?

El Cash Pooling és una bona alternativa per controlar la tresoreria dels grups d’empreses o la d’aquelles empreses amb diverses delegacions o establiments.

Si la vostra empresa té diversos comptes en una mateixa entitat -bé perquè té diverses delegacions, bé perquè vol controlar determinats moviments de forma separada-, és possible que en alguna ocasió hagi pagat interessos per descobert en algun d’ells quan en algun altre compte tenia saldo més que suficient. Doncs bé, aquesta situació es pot evitar contractant amb el seu banc un servei de “Cash Pooling”.

Què és el Cash Pooling?

El Cash Pooling és un concepte econòmic anglosaxó que implica una gestió centralitzada o descentralitzada de la tresoreria i que és font de finançament. Això té implicacions sobretot a nivell de grups empresarials.

Qualsevol empresa, a la seva fundació, sol ser una companyia petita o fins i tot microempresa. Per això, la gestió de tresoreria sol estar 100% centralitzada. Serà l’administrador i fundador qui gestioni els diners empresarials.

A més, a les albors de qualsevol societat, les operacions són simples. Fins i tot la comptabilitat és simple. Els diners de l’empresa es reflecteixen al compte bancari de l’empresa, que sol ser únic. L’administrador paga les despeses i les factures i així s’acaba elaborant la comptabilitat societària.

Tot i això, quan les situacions empresarials creixen, i es compliquen, el Cash Pooling pot ser una opció.

Imaginem-nos una situació de grup d’empresa, fins i tot de grup d’empresa internacional. Cada societat pot tenir la seva gestió de tresoreria centralitzada, o bé és possible que una empresa matriu sigui la que gestiona tota la tresoreria de tot el grup. Això seria una centralització de la tresoreria.

El Cash Pooling seria per tant aquella situació en què tot el “cash”, es transfereix a un únic compte bancari. D’aquesta manera, en tenim dos tipus: el físic i el de compte únic.

Diversos comptes

El Cash Pooling físic vol dir que tots els comptes d’un mateix grup d’empreses responen davant de tots els deutes amb tercers. El Cash Pooling de compte únic significa que només el compte de la matriu és l’encarregada d’executar els pagaments. La segona manera és una veritable centralització de tresoreria, en què les filials del grup són dependents de la matriu. D’aquesta manera, el tresorer de la matriu és qui té l’autoritat única per moure els diners. Aquesta centralització total serviria per optimitzar el control de tresoreria. Per això, serveix per millorar el control dels diners empresarials.

Aquest instrument és factible fer-lo a empreses del mateix grup a nivell nacional. No considerem que hi hagi problemes per fer aquest tipus d’operacions bancàries a nivell nacional fins i tot amb un sol banc i comptes diferents. Però el problema arriba quan volem escalar-ho a nivell europeu o internacional. És complicat trobar entitats bancàries amb sucursals a tota la Unió Europea. Per no dir el problema que pot ser un canvi de divisa.

Finalment, cal indicar que el Cash Pooling pot servir per redistribuir els diners i equilibrar la liquiditat a les empreses del grup, tot i que drenar de liquiditat una filial pot arribar a generar-li un problema comptable que impliqui situació d’insolvència o causa de dissolució.

D’altra banda, i entrant ja en matèria jurídica, el Cash Pooling pot esdevenir, en cas de conflicte laboral, motiu de demanda contra tot el grup d’empreses. Els treballadors d’una filial tindran la força, si poden demostrar el Cash Pooling, de demanar totes les empreses del grup en cas de conflicte laboral. Per tant, una eina de control dels diners pot arribar a ser negativa en cas de demanda dels treballadors.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre això.