L’àmbit jurídic és un dels més complexos de gestionar, atesa la multiplicitat de factors als que s’ha d’atendre, la pressió que suposa témer cometre una errada, i la dilació en el temps que a vegades suposen els temes jurídics. Per aquest motiu li oferim el gabinet jurídic de Gemap, format per professionals d’alt nivell que tenen per objectiu assegurar la seva tranquil·litat.

Expertesa en múltiples àrees del dret i dels tràmits jurídics.

Gestió documental i organització dels procediments oberts.

Acompanyament i assessorament permanent fins a la resolució del procés.

Assessoria jurídica per a Empreses

Dret penal i processal penal

 • Delictes contra el patrimoni i l’ordre-socieconòmic
  • Estafa, apropiació indeguda i altres fraus
  • Insolvències punibles
  • Delictes contra l’Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Delictes societaris
  • Falsejament de comptes i falsedat documental
  • Acords abusius i lesius
  • Negació dels drets dels socis
  • Administració fraudulenta
 • Delictes informàtics

Dret administratiu

 • Relacions amb les administracions públiques
  • Alteració de preus de concursos i subhastes públiques
  • Obtenció indeguda de fons públics
  • Malversació de fons públics
  • Prevaricació administrativa
  • Tràfic d’influències
 • Dret urbanístic i mediambiental
  • Delictes contra l’ordenació del territori i la protecció del medi ambient

Dret Mercantil

 • Dret de la competència
  • Lliure competència i pràctiques deslleials d’alteració del mercat
 • Dret a la propietat industrial
  • Patents
 • Dret de societats
  • Transformacions, fusions i adquisicions
  • Dret concursal: fallida, suspensió de pagaments i concurs de creditors

Dret laboral

 • Dret al treball
  • Explotació laboral
  • Contractació il·legal
  • Mòbbing laboral
 • Dret a indemnitzacions per acomiadament
  • Acomiadament il·legal
 • Dret a vaga
  • Privació del dret a vaga

Dret fiscal

 • Processos de comprovació i investigació de l’Administració Tributària
  • Inspeccions de la AEAT tan en comprovació abreviada com general
  • Representació davant de tots els òrgans d’inspecció de la AEAT
 • Assessorament en procediments econòmico-administratius davant dels tribunals regionals i central
  • Interposició de reclamacions
  • Preparació d’al·legacions
  • Recursos
 • Assessorament en procediments contenciós-administratius davant de qualsevol instància
  • Interposició de demandes
  • Preparació d’al·legacions
  • Recursos i vistes

Dret contractual

Assessorament i redacció de tot tipus de contractes mercantils

 • Distribució
 • Agència
 • Franquícia
 • Arrendament
 • Llicència
 • Prestació de serveis
 • Logística
 • Outsourcing

Dret sanitari

 • Interessos de societats mèdiques, asseguradores de salut, professionals de la medicina…
Assessoria jurídica per a Particulars

Dret civil i processal civil

 • Dret de les persones
  • Drets fonamentals: expressió, honor, llibertat religiosa, llibertat sexual…
  • Dret d’estrangeria
 • Dret de les famílies
  • Matrimonis, divorcis, custòdies, pensions…
 • Dret de successions
  • Testaments, herències i donacions
 • Dret del consumidor
  • Compraventa de béns de consum

Dret penal i processal penal

 • Delictes relatius a la vida i a la integritat física i moral
 • Delictes de detenció il·legal, amenaces i coaccions
 • Delictes relatius al dret de les famílies
  • Drets i deures familiars
  • Violència de gènere
 • Delictes d’injúries i calúmnies
 • Delictes contra la salut pública
 • Delictes contra la seguretat viària
 • Delictes contra l’ordre públic
  • Atemptat a l’autoritat, desobediència i desordres públics
  • Delictes d’organització i grups criminals

Dret laboral

 • Dret al treball
  • Contractacions i pactes amb l’empresa
  • Retribucions, jubilacions i plans de pensions
 • Dret a indemnitzacions per acomiadament
  • Acomiadament il·legal
 • Dret a vaga
  • Privació del dret a vaga

Dret mercantil

 • Dret bancari
  • Contractes hipotecaris: hipoteques irregulars, clàusules sòl…
  • Productes financers: dipòsits fixes i variables, preferents, swaps…
 • Dret Immobiliari
  • Contractes d’arrendament
  • Compra-venda de béns immobles

Dret sanitari

 • Interessos de particulars enfront a professionals mèdics, institucions i asseguradores
Assessoria jurídica per a Autònoms

Assesorament integral i seguiment exhaustiu

 • Assessorament integral per a emprenedors i start-ups
 • Tots els processos de finançament, acords d’inversió i pactes entre accionistes
 • Serveis d’assessorament vinculats a activitats de I+D
 • Contractes de desenvolupament tecnològic

Dret penal i processal penal

 • Delictes contra el patrimoni i l’ordre-socieconòmic
  • Estafa, apropiació indeguda i altres fraus
  • Insolvències punibles
  • Delictes contra l’Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Delictes informàtics

Dret administratiu

 • Relacions amb les administracions públiques
  • Alteració de preus de concursos i subhastes públiques
  • Obtenció indeguda de fons públics
  • Malversació de fons públics
  • Prevaricació administrativa
  • Tràfic d’influències
 • Dret urbanístic i mediambiental
  • Delictes contra l’ordenació del territori i la protecció del medi ambient

Dret mercantil

 • Dret de la competència
  • Lliure competència i pràctiques deslleials d’alteració del mercat
 • Dret a la propietat industrial
  • Patents

Dret laboral

 • Dret al treball
  • Explotació laboral
  • Contractació il·legal
  • Mòbbing laboral
 • Dret a indemnitzacions per acomiadament
  • Acomiadament il·legal
 • Dret a vaga
  • Privació del dret a vaga

Dret fiscal

 • Processos de comprovació i investigació de l’Administració Tributària
  • Inspeccions de la AEAT tan en comprovació abreviada com general
  • Representació davant de tots els òrgans d’inspecció de la AEAT
 • Assessorament en procediments econòmico-administratius davant dels tribunals regionals i central
  • Interposició de reclamacions
  • Preparació d’al·legacions
  • Recursos
 • Assessorament en procediments contenciós-administratius davant de qualsevol instància
  • Interposició de demandes
  • Preparació d’al·legacions
  • Recursos i vistes

Si vols assegurar-te la màxima tranquil·litat com a empresa o professional mitjançant el millor servei d’assessorament en l’àmbit jurídic, posa’t en contacte amb nosaltres!

Acompanyament, informació exhaustiva, rigorositat i professionalitat. Tot per assegurar la màxima tranquil·litat en l’àmbit jurídic